Laiton maahantulo Suomen itärajalla on kasvanut merkittävästi. Laiton maahantulo on järjestettyä ja ilmiöön liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta. Ilmiö ja uhka sen laajenemisesta aiheuttavat vakavan uhan yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle. Tämän vuoksi Suomi sulkee koko itärajansa 30.11.2023 alkaen.

Päätös perustuu rajavartiolakiin, jonka mukaan valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Valtioneuvosto voi myös tarvittaessa päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä yhdelle tai useammalle rajanylityspaikalle. (rajavartiolaki 16 §).

Päätös on voimassa 13.12.2023 asti.

Rajanylityspaikkojen sulkeminen

Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat on suljettu 30.11. alkaen.

Kansainvälisen suojelun hakeminen

Kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty avoinna oleville lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

Vaikutukset rajanylittäjiin ja kaupalliseen liikenteeseen

Suomen ja Venäjän välistä rajaa ei ole mahdollista ylittää päätöksen voimassaoloaikana.

Päätös koskee myös maarajan ylittävää kaupallista liikennettä. Poikkeuksena Vainikkalan rautatieliikenne.

Myös Suomen kansalaisen on käytettävä avoinna olevia lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikkoja. 

Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilta.

Päätöksellä ei ole vaikutusta Suomesta poistumiseen. Jokaisella on oikeus lähteä maasta avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta.

Lisätietoa rajanylityspaikoista: Yhteystiedot | Rajavartiolaitos