Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion; Offentlig delgivning om att höra markägare beträffande flyttning av gränszonens bakre gräns

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion har föreslagit att gränszonens bakre gräns ändras på tre olika ställen som hör till gränsbevakningssektionens område. I samtliga fall är det nödvändigt att ändra punkterna enligt statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns (653/2005).

Förslaget gäller bland annat en ändring av 6 § i statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns i Imatra stad och Rautjärvi kommun. Zonen kommer i samtliga fall att bli smalare.

Markägarna har rätt att yttra sig i ärendet och att ge sin redogörelse för sådana yrkanden och utredningar som kan inverka på hur ärendet avgörs. Eventuella skriftliga utlåtanden ska skickas senast den 26 september 2021 till adressen:

Staben för Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion 
Gränsbyrån
Niskapietiläntie 32 E, 55910 Imatra

Förslaget och de handlingar som gäller ärendet finns framlagda fram till den 26 september 2021 på Gränsbevakningsväsendets webbplats, i stads- eller kommunhuset på ovannämnda orter samt under tjänstetid vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion i Immola i Imatra.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter den dag då detta meddelande har publicerats på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Mer information om ärendet och om handlingarnas tillgänglighet vid staben för Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion fås via växeln av löjtnant Veli-Matti Muuri (0295 420 000) under tjänstetid.

Imatra den 9 september 2021
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion
 

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektions förslag om avlägsnande av fixpunkter längs den bakre gränsen (pdf)