Koristeellinen kuva; ilmakuva Suomen luonnosta.

Gränssäkerhet, sjöräddning, bekämpning av miljöskador, försvarsberedskap 

Gränsbevakningsväsendet skapar säkerhet under alla förhållanden.

Gränsmuseet förnyas

Vad vill du se, göra och uppleva i det nya Gränsmuseet? Svara på den korta enkäten.