Lagstiftning

Länkar till EUR-Lex.

Länkar till FINLEX.

Under beredning

Lagstiftningsprojekt gällande gränsbevakningen på Inrikesministeriets webbplats.