Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin från och med den 1 februari 2022

Dessa instruktioner som följer statsrådets beslut är i kraft till och med den 14 februari 2022. Det är önskvärt du bekantar dig med dessa instruktioner särskilt om du eller dina anhöriga planerar inresa till Finland.

Kom dock ihåg att de förpliktelser som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar gäller alla resenärer som anländer till Finland. Därför är det viktigt att du bekantar dig med myndigheternas anvisningar oberoende vilket land du reser till Finland från.

Enligt 9 § i grundlagen får finska medborgare inte hindras att resa in i landet, och på samma sätt har var och en rätt att lämna Finland.

Välj här vilken situation dina informationsbehov gäller så kan du gå direkt till rätt plats i anvisningen

 1. Inresa till Finland från EU och Schengenländer (trafiken över de inre gränserna)
 2. Inresa till Finland från andra länder (trafiken över de yttre gränserna)
 3. Kryssningsfartgystrafiken
 4. Preciserande tolkningsanvisningar (bl.a. specialgrupper)

Gränsbevakningsväsendet beviljar inte förhandstillstånd för inresa i landet. Beslutet om beviljande av inresa fattas alltid i samband med gränskontrollen.

 

1. Inresa till Finland från EU och Schengenländer

Till Schengenländerna hör: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dessutom tillhör följande länder denna grupp: Andorra, Bulgaria, Cypern, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien, San Marino och Vatikanstaten.

Vilka är villkoren för inresa?

Det finns inga inreserestriktioner när du anländer från dessa länder. Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar.

 

2. Inresa från andra länder (trafiken över de yttre gränserna)

Denna sektion gäller inresa från alla de länder som inte nämnts i sektionen ovan, till exempel Ryssland, Förenade Kungariket, Förenta staterna och Turkiet.

Vilka är villkoren för inresa?

Inresa till Finland kräver att personen uppvisar följande:

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen eller
 • ett intyg över genomliden coronavirussjukdom och har fått ett godkänt covid-19-vaccin (likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie, måste visas på ett enda intyg) eller 
 • EU:s digitala corona-certifikatLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik för covid-19-sjukdomen för mindre än sex månader sedan 
 • Utöver ovanstående krav ska en person visa upp ett intyg om ett negativt covid-19-test utfört högst 48 timmar före inresa till Finland. PCR- eller antigentest godkänns som ett testresultat. 
 • Dessa krav gäller personer som är födda 2006 eller tidigare. 

Förutnämnda krav gäller inte finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland (t.ex. personer som har registrerat uppehållsrätt eller med uppehållstillstånd som beviljats av Finland) eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl.

Nödvändig orsak

 • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
 • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter samt myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
 • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
 • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
 • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
 • personer som reser med finländskt uppehållstillstånd
 • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
 • tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl
 • övrig nödvändig och motiverad trafik (till exempel representanter för utländska medier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen, en fastighet, en bostad eller en fritidsbostad i Finland samt inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands).

Om du reser in i landet för en nödvändig orsak, kan minderåriga som reser i samma resesällskap med dig komma in i Finland. Minderåriga omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar, till exempel obligatoriska hälsokontroller.

Information om vaccin mot coronaviruset och covid-19-test

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.