Gränsövergångsställenas öppettider för persontrafiken vid Finlands östgräns

 

Gränsövergångsstället Imatra-Svetogorsk

  • Avstängd för persontrafik

Övergångsstället Kuusamo-Suoperä

  • Öppet för persontrafik kl. 9.00–20.00

Gränsövergångsstället Niirala-Värtsilä

  • Öppet för persontrafik kl. 9.00–20.00

Gränsövergångsstället Nuijamaa-Brusnitjnoje

  • Öppet för persontrafik kl. 7.00–21.30

Gränsövergångsstället Raja-Jooseppi-Lotta

  • Öppet för persontrafik må–fr kl. 8.00–18.00
  • Öppet för persontrafik lö–sö kl. 9.00–17.00

Gränsövergångsstället i Salla

  • Öppet för persontrafik må–fr kl. 8.00–18.00
  • Öppet för persontrafik lö–sö kl. 9.00–17.00

Gränsövergångsstället Vaalimaa-Torfjanovka

  • Öppet för persontrafik kl. 7.00–21.30

Gränsövergångsstället Vartius-Lyttä

  • Öppet för persontrafik kl. 8.00–19.00

Gränsövergångsstället i Vainikkala (tågtrafik)

 

Begränsningarna av öppettiderna gäller inte personer som har ett nödvändigt och brådskande behov av att överskrida gränsen utanför öppettiderna. Se listan över godtagbara skäl.