Offentlig delgivning: RAMADHAN Hawre Zrar

RAMADHAN Hawre Zrar, Finska vikens sjöbevakningssektions beslut om ert skadeståndsyrkande finns tillgänglig för er vid Staben för Finska vikens sjöbevakningssektion tills 30.11.2021. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten av meddelandet.

Besöksadress: Vilhelmsbergsgatan 6, 00500 HELSINGFORS
Postadress: PB 150, 00161 HELSINGFORS
E-postadress: [email protected]

Helsingfors 29.10.2021

Finska vikens sjöbevakningssektion