Olaglig inresa vid Finlands östgräns har ökat på ett betydande sätt. De olagliga inresorna är organiserade och företeelsen anknyter sig till internationell brottslighet. Företeelsen och hotet att företeelsen sprider sig orsakar ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen. På grund av detta stänger Finland hela sin östgräns från och med den 30 november 2023.

Beslutet baserar sig på gränsbevakningslagen, enligt vilken statsrådet kan besluta att ett gränsövergångsställe ska stängas för viss tid eller tills vidare, om stängningen är nödvändig för att avvärja ett allvarligt hot som riktas mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan. Statsrådet kan besluta att ansökan om internationellt skydd ska koncentreras till ett eller flera gränsövergångsställen vid riksgränsen i Finland. (16 § i gränsbevakningslagen).

Beslutet är i kraft till och med den 13 december 2023.

Stängandet av gränsövergångsställen

På landgränsen mellan Finland och Ryssland stängs Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Raja-Jooseppi, Salla, Vaalimaa och Vartius gränsövergångsställen från och med den 30 november.

Ansökan om internationellt skydd

Ansökan om internationellt skydd har koncentrerats till gränsövergångsställen öppna för flyg- och sjötrafik.

Påverkan på gränsöverskridare och kommersiell trafik

Det är inte möjligt att passera gränsen mellan Finland och Ryssland under beslutets giltighetstid.

Beslutet gäller också den kommersiella trafiken som passerar landgränsen. Vainikkala järnvägstrafik utgör ett undantag.

Också finska medborgare ska använda sådana gränsövergångsställen som är öppna för flyg- och sjötrafik. 

Man kan inte ansöka om internationellt skydd på gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland.

Beslutet påverkar inte utresor från Finland. Varje person har rätt att lämna landet via öppna gränsövergångsställen. 

Ytterligare information om gränsövergångsställen: Kontaktuppgifter | Gränsbevakningsväsendet