Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin från och med den 28:e november 2021

Dessa instruktioner som följer statsrådets beslut är i kraft till och med den 19 desember 2021.

---

Gränsbevakningsväsendets kontroller vid Schengenområdets inre gränser har upphört. Restriktionerna angående gränsövergång vid de yttre gränserna är fortfarande i kraft för resenärer från flera länder. 

Det är önskvärt du bekantar dig med dessa instruktioner särskilt om du eller dina anhöriga planerar inresa till Finland från ett land som inte hör till Schengenområdet.

Kom dock ihåg att de förpliktelser som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar gäller alla resenärer som anländer till Finland. Därför är det viktigt att du bekantar dig med myndigheternas anvisningar oberoende vilket land du reser till Finland från. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s webbsidor.

---

Enligt 9 § i grundlagen får finska medborgare inte hindras att resa in i landet, och på samma sätt har var och en rätt att lämna Finland. 

Var och en som reser från Finland till ett annat land ska själv kontrollera vilka begränsningar och förutsättningar som gäller inresa i destinationslandet. Destinationsländer kan ha egna gällande begränsningar och villkor för resenärerna.

---

Det rekommenderas att man loggar in i Finentry-tjänsten före inresa: Startsida - Finentry.

Inom Lapplands sjukvårdsdistrikt används motsvarande tjänsten Laplandentry.

Användandet av dessa tjänster höjer hälsosäkerheten avsevärt vid inresa till landet. 

---

 

1.   Inresa till Finland för personer som fått en fullständig covid-19 vaccinationsserie 

Personer som fått en fullständig vaccinationsserie som består av en godkänd vaccinpreparat får resa in i Finland från alla länder, med undantag för Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Zimbabwe.

Personer som under de senaste 14 dygnen har vistats i Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika eller Zimbabwe, är föremål för restriktioner i sektion 3.2.  

Minst 7 dygn ska ha passerat efter den sista vaccindosen har mottagits. På THL:s hemsida kan du läsa om vilka vaccinpreparat är godkända i Finland samt hurdant vaccinintyg du behöver.

Om en person har återhämtat sig från covid-19-viruset och har fått en vaccindos, är det likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie. Detta måste visas på ett enda intyg.

Personer som visar upp ett intyg över en fullständig vaccinationsserie, eller ett enda intyg över ett återhämtat covid-19-virus och en vaccindos kan tillåtas inresa med ett minderårigt barn som reser i hans eller hennes reskamrat. Hälsosäkerhetsåtgärderna för minderåriga bestäms enligt de gällande anvisningarna om hälsosäkerhet. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.

 

2.   Inresa till Finland från EU- och Schengenländer

Till EU- och Schengenländerna hör:  Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Utöver dessa länder gäller denna sektion även Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanen

Inresande från dessa länder omfattas inte av reserestriktioner. 

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.

 

3.   Inresa till Finland utan en fullständig covid-19-vaccinationsserie från ett land eller område utanför EU- och Schengenområdet

Denna sektion gäller personer som inte har fått en fullständig covid-19-vaccinationsserie och som anländer till Finland från en plats som ligger utanför EU och Schengenområdet.

Nedan redogörs för två olika kategorier - inresa från länder och områden för vars del gränstrafiken har normaliserats (3.1) samt inresa från länder och områden som fortfarande omfattas av inreserestriktioner (3.2). Börja med att ta reda på vilken kategori din resa tillhör. 

Övrigt:

 • Personer som är medborgare i eller permanent bosatta i EU- och Schengenländer kan även tillåtas inresa utan  begränsningar om de kan visa upp ett intyg om en för mindre än sex månader sedan genomgången covid-19-sjukdom. 
 • Personen som visar upp det ovan nämnda intyget kan tillåtas inresa med ett minderårigt barn som reser i hans eller hennes reskamrat. Hälsosäkerhetsåtgärderna för minderåriga bestäms enligt de gällande anvisningarna om hälsosäkerhet.

 

3.1   Inresa från länder och områden för vilka gränstrafiken har normaliserats

Enligt statsrådets beslut har gränstrafiken normaliserats för resenärer från följande länder: Argentina, Australien, Bahrain, Chile, Colombia, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indonesia, Jordanien, Kanada, Kuwait, Macao, Nya Zeeland, Peru, Qatar, Rwanda, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan och Uruguay.

Personer som är medborgare i eller permanent bosatta i dessa länder eller områden omfattas inte av restriktioner om de anländer till Finland med direktflyg från de nämnda länder eller områden. 

Notera dock att alla till Finland inresande ändå omfattas av de skyldigheter som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar. Du ska bekanta dig med hälsomyndigheternas anvisningar före ankomsten i Finland. Bekanta dig med de aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s hemsida.

 

3.2   Inresa till Finland från länder och områden som omfattas av reserestriktioner

Denna sektion gäller inresa från alla de länder och områden som inte nämnts i sektionerna ovan, till exempel Ryssland, Förenade Kungariket, Förenta staterna och Turkiet. 

Personer som fått en fullständig vaccinationsserie bestående av en godkänd vaccinpreparat får resa in i Finland från alla länder, med undantag för Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Zimbabwe.

Minst 7 dygn ska ha passerat efter den sista vaccindosen har mottagits. På THL:s hemsida kan du läsa om vilka vaccinpreparat är godkända i Finland samt hurdant vaccinintyg du behöver.

Om en person har återhämtat sig från covid-19-viruset och har fått en vaccindos, är det likställt med en komplett covid-19-vaccinationsserie. Detta måste visas på ett enda intyg.

Om resenären inte har fått en fullständig vaccinationsserie, måste hon/han ha en av de följande orsakerna för att tillåtas inresa. Tvingande skäl utvärderas skilt för varje fall under gränskontrollen som utförs av gränsbevakningsmyndigheten. 

 • Returtrafik till Finland
  • finska medborgare och deras familjemedlemmar
  • i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Returtrafik till eller via andra EU- och Schengenstater
  • medborgare i andra EU- och Schengenstater samt deras familjemedlemmar
  • tredjelandsmedborgare som bor i en annan EU- eller Schengenstat med uppehållstillstånd.
  • Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som är bosatta i Finland och som omfattas av utträdesavtalet
 • Nödvändig orsak
  • arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion eller försörjningsberedskapen och vars genomförande förutsätter arbetsprestation av en person eller personer som anländer från ett annat land och arbetet inte tål dröjsmål
  • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive den prehospitala akutsjukvården), yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter samt myndigheter i sina nödvändiga tjänsteuppgifter
  • transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i sina arbetsuppgifter
  • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
  • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet
  • personer som reser med finländskt uppehållstillstånd
  • personer i behov av internationellt skydd eller som annars reser av humanitära skäl
  • tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl
  • övrig nödvändig och motiverad trafik, till exempel representanter för utländska medier, transittrafik i den ordinarie trafiken på flygplatsen samt inresa i landet för en familjemedlem till en finsk medborgare bosatt utomlands, plockare av naturprodukter som kommit på ett företags inbjudan som förbundit sig till en avsiktsförklaring, fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland.
 • Specialgrupper (t.ex. företrädare för kultur, idrott eller näringslivet)
  • bekanta dig med tolkningsanvisningar nedan

Personer som inte är finska medborgare och som är bosatta i ett annat EU- eller Schengenland har inte rätt att återvända till sitt hemland genom Finland om genomfarten är förknippad med fritidsresande, bortsett från flygtrafik. 

Utöver diplomater tillåts inresa för innehavare av tjänsterese- eller tjänstepass som är på arbetsresa.