Hoppa till innehåll

Vecka 51 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: passagerarantalet i trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats mindre än föregående vecka – julveckan lugn i havsområdena

Utgivningsdatum 27.12.2021 15.28 | Publicerad på svenska 28.12.2021 kl. 12.25
Pressmeddelande

I trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats var passagerarantalet mindre än föregående vecka. Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 39 002 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 51 (vecka 50: 40 808) och 223 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 50: 20).

Vecka 51 hade hamnens gränskontrollenhet fortsättningsvis intensifierat övervakningen av utlänningar och sin närvaro i Helsingfors hamnar. Detta resulterade i 550 (vecka 50: 740) granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar.

Vecka 51 avvisade sjöbevakningssektionen fem personer i trafiken över den inre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn (vecka 50: 2). Sammanlagt 21 asylansökningar togs emot (vecka 50: 3) och 16 personer nekades inresa (vecka 50: 10).

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes inga nya förundersökningar under vecka 51 (vecka 50: 3, av vilka två var summariska).

Sjöbevakningssektionen följer fortsättningsvis intensifierat misstankarna om ordnande av olaglig inresa i sitt ansvarsområde och utför övervakningen i samarbete med inhemska och utländska myndigheter.

Vecka 51 begärde hälsovårdsmyndigheterna negativt covid-19-testresultat,
vaccinationsintyg eller intyg över att man har haft covid-19 av alla som reste in i landet. Största delen av passagerarna hade
ett högst 72 timmar gammalt testresultat eller ett intyg över de blivit vaccinerade två gånger.

Omfattande kontroller vid de inre gränserna återinförs på statsrådets beslut vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar med början den 28 december 2021.

Julveckan lugn på havet

Ilmakuva Hangon merivartioasemasta.

Under vecka 51 registrerades endast två (vecka 50: 4) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i.

Den hårda kölden har snabbt bildat is i havsområdet längs kusten. På fartyg som kör i öppet vatten har nedisningen varit kraftig, dvs. det har bildats mycket is på fartygen. I havsområdena använder sjöbevakningssektionen endast materiel som klarar vinterförhållandena.

Under julhelgen observerades pimpelfiskare.  Isens hållbarhet kan dock ändra till och med mycket snabbt. Finska vikens sjöbevakningssektion betonar vikten av att gå igenom anvisningarna om hur man tryggt rör sig på isen.

(Anvisningarna på Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf webbplats på finska)
Ohjeet turvalliseen jäällä liikkumiseen

Mies pelastautuu jäistä naskalien avulla.

 

 

Raja – pressmeddelande