Hoppa till innehåll

Vecka 45 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: Passagerarantalet vid Helsingfors-Vanda flygplats ökade något – övningar i bekämpning av miljöskador på havet

15.11.2021 14.55 | Publicerad på svenska 16.11.2021 kl. 14.16
Pressmeddelande
Suomenlahden merivartioston partiovene vetää öljyntorjuntapuomia.

Passagerarantalet vid Helsingfors-Vanda flygplats ökade något – övningar i bekämpning av miljöskador på havet.

Finska vikens sjöbevakningssektions patrullbåt drar en oljebom.

I trafiken över den yttre gränsen ökade passagerarantalet vid Helsingfors-Vanda flygplats något. Vecka 45 genomgick sammanlagt 24 434 personer Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontroll vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 44: 22 556). 

Vecka 45 avvisade sjöbevakningssektionen sammanlagt två personer i trafiken över den inre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn (vecka 44: 3). Antalet personer som nekades inresa ökade betydligt och uppgick till 16 under veckan (vecka 44: 4). Sammanlagt tre asylansökningar togs emot (vecka 44: 7). 

Pågående undersökningar och informationsinsamlingsprojekt samt begäranden om information till brottsbekämpningsenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion har sysselsatt enheten
betydligt. Vecka 45 inleddes 18 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 44: 11). Brottsbenämningarna var bland annat förfalskning, lämnande av oriktiga personuppgifter, innehav av förfalskningsmaterial, brott mot inreseförbud och riksgränsbrott.

På grund av att de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar fortsätter att gälla ges handräckning till hälsovårdsmyndigheterna på flygplatsen och i Helsingfors hamn åtminstone till slutet av året.

Fritidsbåtstrafiken på havet normal för årstiden

Finska vikens sjöbevakningssektion hade sammanlagt tio uppdrag på havet vecka 45 (vecka 44: 8). Fritidsbåtstrafiken till havs är obetydlig men normal för årstiden. Båtar rör sig främst under veckosluten. Fritidsbåtar läggs alltjämt upp för vintern.

Den allvarligaste händelsen under veckan var en grundstötning i Esbo på måndagen. En motorbåt hade kört på sten och drivit i väg till ett stenigt ställe. Båten hade två personer ombord. En patrull från Helsingfors sjöbevakningsstation larmades till platsen. Personerna som befann sig i båten tog sig i land till ön där de hade sin stuga och personskador kunde lyckligtvis undvikas. Båten drogs delvis upp på land och bands fast.

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade på tisdagen och onsdagen en övning i bekämpning av miljöskador på östra Finska viken. Målet med övningen var att öva samarbetet med olika aktörer inom bekämpning av miljöskador. I övningen deltog Kymmenedalens räddningsverk, Kymmenedalens yrkesinstitut Ekami samt avtalsfartygen för oljebekämpning Grisslan och Otava. Under övningen lades bl.a. en 400 meter lång, tung oljebekämpningsbom ut i havet och oljeprov togs både ur haverifartyget och havet för eventuella påföljdsavgifter. Trots väderförhållandena kunde övningen genomföras enligt planen.

En sjöbevakare tar ett oljeprov ur fartygets bränsletank.

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att det är viktigt att kontrollera vädersituationen innan man beger sig ut på havet, särskilt på hösten när det kan förekomma stormar  https://www.ilmatieteenlaitos.fi/merisaa-ja-itameri.   

Internationellt samarbete

På tisdagen ordnade Finska vikens sjöbevakningssektion en planenlig bilateral oljebekämpningsövning tillsammans med Ryssland. Övningen ordnades som en del av det avtal som gäller samarbetet mellan Finland och Ryssland för att bekämpa oljeskador och andra miljöskador på Östersjön. Övningen kunde genomföras trots den hårda vinden.

Oljebekämpningsbommar i havet.

Raja – pressmeddelande