Hoppa till innehåll

Vecka 44 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: Passagerarantalet vid Helsingfors-Vanda flygplats på samma nivå som under föregående veckor – på havet minskade antalet uppdrag

8.11.2021 16.13 | Publicerad på svenska 15.11.2021 kl. 18.32
Pressmeddelande

I trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats var passagerarantalet ungefär detsamma som under föregående veckor. På längre sikt har en liten ökning i passagerarantalet observerats i och med att coronarestriktionerna har avvecklats.

Vecka 44 genomgick sammanlagt 22 556 personer Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontroll vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 43: 22 911). I fråga om antalet händelser var veckan normal.

En gränsbevakare övervakar verksamheten vid flygplatsens passkontroll.

Vecka 44 avvisade sjöbevakningssektionen sammanlagt tre personer i trafiken över den inre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn (vecka 43: 2). Fyra personer nekades inresa vecka 44 (vecka 43: 3). Sammanlagt sju asylansökningar togs emot (vecka 43: 7). 

Genom att Finska vikens sjöbevakningssektion är närvarande och utför övervakning i Helsingfors hamn förebyggs och bekämpas också ordnande av olaglig inresa.

En gränsbevakare kontrollerar en personbilsförares resedokument.

Vecka 44 inleddes 11 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 43: 9). Brottsbenämningarna var bland annat ordnande av olaglig inresa, förfalskning, riksgränsbrott, lindrig förfalskning, lämnande av oriktiga personuppgifter och straffbart bruk av narkotika. 

På grund av att de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar fortsätter att gälla ges handräckning till hälsovårdsmyndigheterna på flygplatsen och i Helsingfors hamn åtminstone till slutet av året.

Antalet uppdrag till havs minskade – den allvarligaste händelsen var en brand på ett panamanskt fartyg

Finska vikens sjöbevakningssektion hade sammanlagt åtta uppdrag på havet vecka 44 (vecka 43: 21). Fritidsbåtstrafiken till havs är obetydlig men normal för årstiden. Båtar rör sig främst under veckosluten. Fritidsbåtar läggs nu aktivt upp för vintern.

Veckans allvarligaste händelse var en brand på det panamanska fartyget MSC Shannon söder om Jussarö på morgonnatten den 7 november. Ett stort antal resurser larmades till platsen, till exempel tre bevakningsfartyg, två helikoptrar och två av räddningsverkens MIRG-grupper som specialiserat sig på fartygsbränder. Fartygets besättning lyckades dock släcka branden på egen hand och situationen orsakade inga person- eller miljöskador.

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner alla som rör sig på havet att utrusta sig väl och komma ihåg att använda lanternorna.

Raja – pressmeddelande