Hoppa till innehåll

Vecka 40 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: gränstrafiken på samma nivå som under föregående veckor – uppdragen i havsområdet koncentrerade till veckosluten

11.10.2021 15.40 | Publicerad på svenska 12.10.2021 kl. 12.48
Pressmeddelande

Antalet passagerare i trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats minskade något jämfört med föregående vecka. Vecka 40 genomgick sammanlagt 20 750 personer Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontroll vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 39: 21 106).

Vecka 40 avvisade sjöbevakningssektionen sammanlagt 4 personer i trafiken över den inre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn (vecka 39: 8). 1 person nekades inresa (vecka 39: 4). 3 asylansökningar togs emot (vecka 39: 16). 

Genom att Finska vikens sjöbevakningssektion är närvarande och utför övervakning i Helsingfors hamn förebyggs och bekämpas också ordnande av olaglig inresa.

En gränsbevakare granskar en inresande passagerares dokument i hamnbyggnaden.

Vecka 40 besökte ett kryssningsfartyg Helsingfors hamn. Under den kommande veckan väntas ytterligare två kryssningsfartyg som avslutar kryssningssäsongen 2021. 

Vecka 40 inleddes 15 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 39: 27). Brottsbenämningarna var bland annat ordnande av olaglig inresa, registeranteckningsbrott, förfalskning och riksgränsbrott.

Uppdragen på havet allt mer koncentrerade till veckosluten

Finska vikens sjöbevakningssektion hade sammanlagt 18 uppdrag på havet vecka 40 (vecka 39: 13)

En patrullbåt på det höstliga havet.

Sjötrafiken var koncentrerad till veckoslutet, då bl.a. fritidsfiskare och enstaka seglare rörde sig på havet. Under veckan observerades också falska nödraketer som sysselsatte både sjöbevakningen och räddningsverken. Falska nödraketer leder alltid till att flera enheter inleder spaningar och då kan det hända att de som verkligen är nödställda inte får hjälp tillräckligt snabbt. 

Det allvarligaste sjöräddningsuppdraget utfördes på Sibbofjärden, där spaningarna slutade med att en drunkad person hittades vid stranden av en holme. Sjöbevakningssektionen betonar att det på hösten och med anledning av det omväxlande vädret är viktigt att förbereda sig väl även om sjöresan är kort. Det är också viktigt att regelbundet se till att räddningsutrustningen är i skick, till exempel kontrollera att flytvästar som utlöses automatiskt fungerar.

Bevakningsfartyget Turva gav under veckoslutet handräckning till Museiverket som undersökte det så kallade Kilpisaarivraket utanför Aspö i Kotka. Vraket fotograferades med fartygets ROV-system, dvs. med en fjärrstyrd dykrobot.

Raja – pressmeddelande