Hoppa till innehåll

Vecka 39 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: antalet gränskontroller ökar – klart färre uppdrag än tidigare i havsområdet

4.10.2021 16.29 | Publicerad på svenska 5.10.2021 kl. 13.46
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att begränsa trafiken över de yttre gränserna för ett flertal länder fram till den 10 oktober 2021. Sjöbevakningssektionen ger fortsättningsvis handräckning till hälsomyndigheterna även vid de inre gränserna. Sjöbevakningssektionens personal övervakar bland annat den allmänna ordningen och säkerheten vid de ställen där hälsokontrollerna utförs samt vidtar nödvändiga fortsatta åtgärder om passagerare som reser in i Finland vägrar att genomgå de obligatoriska hälsokontrollerna.

Synlig närvaro vid gränsövergångsställena

Passagerarantalet inom trafiken över den yttre gränsen ökade vid Helsingfors-Vanda flygplats.
Vecka 39 genomgick sammanlagt 21 106 personer Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontroll vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 38: 18 729). 

Vecka 39 avvisade sjöbevakningssektionen sammanlagt 8 personer i trafiken över den inre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn (vecka 38: 5). Sammanlagt 4 personer nekades inresa (vecka 38: 3). 16 asylansökningar togs emot (vecka 38: 9). 

I Helsingfors hamn utfördes 45 kontroller som grundar sig på vägtrafikbestämmelserna.
Denna vecka väntas två kryssningsfartyg till Helsingfors hamn som avslutning på kryssningssäsongen 2021.

En gränsbevakare i terminalen.

 

Brottsbekämpning är en del av gränssäkerheten

Vecka 39 inleddes 27 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 38: 14). Brottsbenämningarna var bl.a. grovt ordnande av olaglig inresa, ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott, förfalskning, innehav av förfalskningsmaterial och fylleri i sjötrafik.

Färre uppdrag i havsområdet än föregående vecka

På havet var vecka 39 ungefär likadan som veckan innan i fråga om antalet uppdrag. Finska vikens sjöbevakningssektion hade sammanlagt 13 uppdrag på havet (vecka 38: 15).

Under veckan utfördes inga allvarliga sjöräddningsuppdrag. De största var två fall där en båt kört på en sten. Personskador kunde undvikas och även båtarna klarade sig med små skador. I det blåsiga vädret på söndagen gick masten av på en segelbåt, men även här kom seglaren undan med blotta förskräckelsen. I Blåbärslandet i Helsingfors utredde Finska vikens sjöbevakningssektion en misstanke om fylleri i sjötrafik tillsammans med polisen.

Sjötrafiken har varit koncentrerad till tidiga kvällar och veckoslut, då den tidvis är mycket livlig.
I och med att det blir fortare mörkt på kvällarna och havsvattnet blivit kallt är riskerna större för den som rör sig med båt. Sjöbevakningssektionen påminner om att det är viktigt att förbereda sig väl inför en sjöresa.

Övriga händelser

På bevakningsfartyget Turva ordnades ett dykläger med utbildning i användningen av dykarklocka som tema. Målet är att utbilda Turvas dykare till utbildare för systemet med dykarklocka. 
Bevakningsfartyget Turva förbereds tekniskt och besättningen utbildas att dyka medan fartyget är i DP-läge, vilket gör det möjligt att dyka utan att fartyget ankrar.

Bevakningsfartyget Turva.

Under vecka 39 utförde Finska vikens sjöbevakningssektion skärpt övervakning av jakt och fiske i samarbete med andra myndigheter. Under övervakningen granskades 116 fångstredskap eller fritidsfiskare. Övervakningen resulterade i sammanlagt 15 påföljder eller fortsatta åtgärder. Alla förseelser som observerades var dock små. Brister observerades bland annat i fråga om sättet att märka ut fångstredskap.

Raja – pressmeddelande