Hoppa till innehåll

Vecka 36 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: antalet gränskontroller var nästan oförändrat

13.9.2021 16.00 | Publicerad på svenska 14.9.2021 kl. 13.46
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att begränsa trafiken över de yttre gränserna för ett flertal länder fram till den 19 september 2021. Sjöbevakningssektionen är också närvarande vid de inre gränserna och ger hälsomyndigheterna handräckning.

Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhet vid gränsövergångsställena

I trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats var passagerarantalet ungefär detsamma som förra veckan. Vecka 36 genomgick sammanlagt 16 462 personer Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontroll vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 35: 16 974). 

Vecka 36 avvisade sjöbevakningssektionen sammanlagt 4 personer i trafiken över den inre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn (vecka 35: 5). Sammanlagt 5 personer nekades inresa (vecka 35: 3). 4 asylansökningar togs emot (vecka 35: 12). 

Handräckning till hälsovårdsmyndigheterna i Helsingfors och Vanda 

Vid sidan av sina gränssäkerhetsuppdrag stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i de obligatoriska hälsokontrollerna i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Sjöbevakningssektionen övervakar bland annat den allmänna ordningen och säkerheten vid de ställen där hälsokontrollerna utförs samt vidtar nödvändiga fortsatta åtgärder om passagerare som reser in i Finland vägrar att genomgå de obligatoriska hälsokontrollerna. 

Gränsbevakningsväsendet är dock inte hela tiden närvarande vid gränskontrollställena vid den inre gränsen, utan hälsovårdsmyndigheternas verksamhet stöds på särskild begäran i enskilda fall. 

I gränskontrollerna vid den yttre gränsen ger gränskontrollavdelningen handräckning till hälsovårdsmyndigheten i samband med varje enskild gränskontroll. I praktiken sker detta genom att gränsbevakarna kontrollerar coronaintyget som en resenär enligt lagen om smittsamma sjukdomar är skyldig att uppvisa. Vid behov begärs personuppgiftsblanketter för den kommunala hälsovårdsmyndighetens övervakning och resenärerna ges nödvändiga anvisningar om skyldigheten att genomgå ett andra test efter inresan.

Antalet uppdrag i havsområdet var oförändrat

Vecka 36 utförde Finska vikens sjöbevakningssektion sammanlagt 36 sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt deltog i en annan myndighets uppdrag (vecka 35: 33). I början av veckan var antalet uppdrag normalt för årstiden. Händelserna inträffade under veckoslutet. Antalet uppdrag ökade delvis på grund av att sikten var dålig på havet. Dimman gjorde att vägledning behövdes av patrullerna och var en orsak till grundstötningarna. I Helsingfors föll ett sjöflygplan i vattnet från låg höjd efter att det hade lyft. Olyckan ledde inte till personskador. 
 

En båt bogseras på dimmigt hav.

Brottsbekämpning är en del av gränssäkerheten

Vecka 36 inleddes 14 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 35: 7). Brottsbenämningarna var bl.a. grovt ordnande av olaglig inresa, ordnande av olaglig inresa, territoriekränkning, riksgränsbrott, förfalskning, lämnande av oriktiga personuppgifter och fylleri i sjötrafik.

Repetitionsövning för sjöbevakningssektionens reservister utanför Kotka

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade en repetitionsövning för sina reservister den 3–10 september 2021 utanför Kotka. Under repetitionsövningen övade deltagarna sjöbevakningssektionens uppgifter under undantagsförhållanden och myndighetssamarbetet med försvarsmakten och andra myndigheter som en del av den lokala försvarsövningen Etelä-Kymi21.
 

En man på fartygsdäcket ute på havet, i bakgrunden RIB-båtar..

Beväpnade män på väg upp på fartygsdäcket ur en RIB-båt.

Raja – pressmeddelande