Hoppa till innehåll

Vecka 35 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: antalet gränskontroller minskade alltjämt något

6.9.2021 15.15 | Publicerad på svenska 7.9.2021 kl. 12.10
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att begränsa trafiken över de yttre gränserna för ett flertal länder fram till den 19 september 2021. Sjöbevakningssektionen är också närvarande vid de inre gränserna och ger hälsomyndigheterna handräckning.

Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhet vid gränsövergångsställena

Vid Helsingfors-Vanda flygplats vid Schengenområdets yttre gräns minskade trafikmängderna ytterligare något. Vecka 35 genomgick sammanlagt 16 974 personer Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontroll vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 34: 17 060).
12 asylansökningar togs emot (vecka 34: 77). 

Vecka 35 avvisade sjöbevakningssektionen sammanlagt 5 personer i trafiken över den inre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn (vecka 34: 4). Sammanlagt 3 personer nekades inresa (vecka 34: 3).

En gränsbevakare hjälper en resenär att använda självbetjäningsställena.

Handräckning till hälsovårdsmyndigheterna i Helsingfors och Vanda  

Vid sidan av sina gränssäkerhetsuppdrag stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i de obligatoriska hälsokontrollerna i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Sjöbevakningssektionen övervakar bland annat den allmänna ordningen och säkerheten vid de ställen där hälsokontrollerna utförs samt vidtar nödvändiga fortsatta åtgärder om passagerare som reser in i Finland vägrar att genomgå de obligatoriska hälsokontrollerna. 

Gränsbevakningsväsendet kommer dock inte att hela tiden vara närvarande vid gränskontrollställena vid den inre gränsen, utan hälsovårdsmyndigheternas verksamhet stöds på särskild begäran i enskilda fall. 

I gränskontrollerna vid den yttre gränsen ger gränskontrollavdelningen handräckning till hälsovårdsmyndigheten i samband med varje enskild gränskontroll.

Antalet uppdrag i havsområdet var oförändrat

Vecka 35 utförde Finska vikens sjöbevakningssektion sammanlagt 33 sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt deltog i en annan myndighets uppdrag (vecka 34: 34).  I sjötrafiken var veckan normal för årstiden, även om flera gästhamnar undantagsvis rapporterades vara fulla.

Att sommarsäsongen officiellt har avslutats syntes ännu inte i antalet uppdrag. Sjöräddningsuppdragen berodde nästan utan undantag på tekniska problem.

En sjöbevakare stoppar en båt på havet.

Brottsbekämpning är en del av gränssäkerheten

Vecka 35 inleddes 7 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 34: 27). Brottsbenämningarna var bl.a. förfalskning och riksgränsbrott.

Övningsverksamhet under den kommande veckan

Under innevarande vecka övar sjöbevakningssektionen på östra Finska viken uppgifter inom det militära försvaret som hör till Gränsbevakningsväsendet. Utöver övningsverksamheten som omfattar sjöbevakningssektionens egna trupper deltar sjöbevakningssektionen i gemensamma övningar tillsammans med försvarsmakten och andra myndigheter.

Raja – pressmeddelande