Hoppa till innehåll

Vecka 28 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: Den livliga sjötrafiken ökar antalet uppdrag till havs – över 50 000 passagerare anlände till Finland från Estland och Sverige via Helsingfors hamn

Utgivningsdatum 20.7.2021 8.28 | Publicerad på svenska 21.7.2021 kl. 13.53
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa kontrollen vid de inre gränserna fram till den 25 juli 2021 samt att begränsa trafiken över de yttre gränserna fram till den 22 augusti 2021.

Passagerartrafiken och antalet gränskontroller i Helsingfors hamn fortsatte att öka

Tyngdpunkten i Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontrollverksamhet ligger i Helsingfors hamn till följd av den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna av gränstrafiken. Utredningen av förutsättningarna för inresa i landet vid gränskontrollen och beredningen av avvisningsbeslut sysselsätter hamnens gränskontrollenhet avsevärt. Vecka 28 anlände sammanlagt 47 324 passagerare i Estlands trafik till Finland via Helsingfors hamn (vecka 27: 42 757) och 2 862 passagerare i Sveriges trafik (vecka 27: 850). Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 16 utländska medborgare i Helsingfors hamn förra veckan (vecka 27: 27). Den vanligaste grunden för avvisning var ett hot mot folkhälsan.

En gränsbevakare iakttar gränskontrollerna i hamnterminalen.

Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte att informera passagerare i hamnen i Tallinn

Gränsbevakningsmännen vid Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte att informera passagerarna i hamnen i Tallinn om de gällande förutsättningarna för inresa i Finland. Vecka 28 avstod 12 personer på basis av informationen från sina planer att resa till Finland eller beslutade att flytta fram sin resa (vecka 27: 20). Informationen till passagerarna gör gränskontrollerna i Helsingfors hamn smidigare och antalet avvisningar minskar.

Antalet gränskontroller vid Helsingfors-Vanda flygplats ökar

Vid Helsingfors-Vanda flygplats underkastades sammanlagt 25 489 passagerare gränskontroll vecka 28 (vecka 27: 22 731). Av dessa uppgick antalet passagerare från länder utanför Schengenområdet till 7 720 personer (vecka 27: 7 027). I trafiken över den yttre gränsen utfördes sammanlagt 13 902 gränskontroller (vecka 27: 12 641). I trafiken över de inre gränserna, dvs. från länder i Schengenområdet, uppgick antalet passagerare till 11 587 personer vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 27: 10 090).

Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 37 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 28 (vecka 27: 25). I gränskontrollerna av trafiken över de yttre gränserna nekades 11 personer inresa (vecka 27: 10). 17 asylansökningar togs emot (vecka 27: 12).

I havsområdena utfördes många och mångsidiga uppdrag

Vecka 28 utförde Finska vikens sjöbevakningsstation sammanlagt 99 sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag (vecka 27: 81). Sjöbevakningssektionen sysselsattes bland annat av båtar med maskinfel och grundstötta båtar samt vattenskoterhaverier. I en del av olyckorna förra veckan spelade även alkohol en roll. Allvarliga olyckor kunde dock till all lycka undvikas. Sjöbevakningssektionen uppmanar alla som rör sig till sjöss att beakta hastighetsbegränsningarna och iaktta god sjömanssed. Alkohol och säker sjöfart hör inte ihop.

Tre gränsbevakare i en motorbåt på väg att utföra sitt uppdrag.

Brottsbekämpning är en del av gränssäkerheten

Vecka 28 inleddes 53 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 27: 27). Brottsbenämningarna var bland annat ordnande av olaglig inresa, grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fylleri i sjötrafik, brott mot inreseförbud, riksgränsbrott, lindrigt riksgränsbrott och lämnande av oriktiga personuppgifter.

Handräckning ges fortfarande till hälsovårdsmyndigheterna i Helsingfors och Vanda

Vid sidan av sina gränssäkerhetsuppdrag stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i de obligatoriska hälsokontrollerna i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Sjöbevakningssektionen övervakar bland annat den allmänna ordningen och säkerheten vid de ställen där hälsokontrollerna utförs samt vidtar nödvändiga fortsatta åtgärder om passagerare som reser in i Finland försöker undvika de obligatoriska hälsokontrollerna. Kontrollen vid de inre gränserna upphör den 25 juli, varefter Finska vikens sjöbevakningssektion koncentrerar sina resurser till de yttre gränserna. Handräckningen fortsätter dock också vid de inre gränserna.

Finska vikens sjöbevakningssektion Raja – pressmeddelande