Hoppa till innehåll

Vecka 21 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: antalet passagerare som reser in i Finland via Helsingfors hamn fortsätter att öka – förutom sjöräddningsuppdrag även betydande överskridningar av fartbegränsningarna och fylleri i sjötrafik i havsområdet

31.5.2021 15.48 | Publicerad på svenska 2.6.2021 kl. 12.44
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut som gäller för närvarande fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningen av gränstrafiken fram till den 15 juni 2021.

Antalet passagerare som reser in i Finland via Helsingfors hamn ökar fortsättningsvis 

Bilar i Västra hamnen.

Tyngdpunkten i Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontrollverksamhet ligger fortfarande på den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna av gränstrafiken i Helsingfors hamn. Vecka 21 reste sammanlagt 20 787 passagerare in i Finland via Helsingfors hamn. Antalet passagerare som reste in i Finland var 438 fler än en vecka tidigare (vecka 20: 20 349). Beredningen av avvisningsbeslut och de noggrannare, s.k. fördjupade gränskontrollerna för att utreda förutsättningarna för inresa i landet, sysselsatte fortsättningsvis gränskontrollenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion i betydande omfattning. Under den gångna veckan utförde hamnens gränskontrollenhet 199 s.k. fördjupade gränskontroller för att utreda förutsättningarna för inresa i landet. Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade 52 personer i Helsingfors hamn tillbaka till Estland vecka 21 (vecka 20: 68). Den vanligaste grunden för avvisning var ett hot mot folkhälsan. 

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att personen inte själv kan bestämma om arbetsresan är nödvändig. Sjöbevakningssektionen påminner om att säsongsarbetstillstånd i Finland ska ha beviljats före inresan. Det är också viktigt att beakta att enbart ett coronatestintyg, ett intyg över att personen haft corona eller ett coronavaccinationsintyg inte ger en utländsk medborgare rätt till inresa. 

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade effektivt passagerarna i Tallinns hamn

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn. Personer som planerar att resa till Finland fick information om de gällande förutsättningarna för inresa i Finland. Gränsbevakningsmännen i Tallinn fortsatte också att samarbeta med rederibolagen som trafikerar mellan Tallinn och Helsingfors. Utifrån informationen som Finska vikens sjöbevakningssektion gav i hamnen i Tallinn förra veckan avstod 59 personer (vecka 20: 37) från sina resplaner till Finland eller beslutade att flytta fram sin resa till Finland. Verksamheten i Tallinn gör gränskontrollerna smidigare i Helsingfors hamn och minskar antalet avvisningar. Detta ligger i passagerarnas, transportörernas och gränsbevakningsmyndighetens intresse.

Vid Helsingfors-Vanda flygplats ökade antalet passagerare som reste in i Finland från länder utanför Schengenområdet

Förra veckan utfördes 6 086 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 20: 6 076). I trafiken över de yttre gränserna, dvs. trafik från andra än Schengenstater till Finland, reste sammanlagt 3 400 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 20: 3 298). I utresetrafiken över de yttre gränserna granskades 2 686 personer (vecka 20: 2 778). Under vecka 21 reste 4 396 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats från andra Schengenstater (vecka 20: 4 737). Vid Helsingfors-Vanda flygplats underkastades sammanlagt 10 482 passagerare gränskontroll förra veckan (vecka 20: 10813).

Antalet avvisningar ökade vid Helsingfors-Vanda flygplats. Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 45 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 21 (vecka 20: 38). Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna var ett hot mot folkhälsan i Finland. Till följd av gränskontrollerna i trafiken över de yttre gränserna nekades fem personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 21 (vecka 20: 9 personer). En asylansökan togs emot (vecka 20: 3). 

Mycket höga hastigheter och fylleri i sjötrafik i havsområdet är oroväckande

Två sjöbevakare på patrullbåtens däck. Ett rep flyger i luften.

Förra veckan utförde Finska vikens sjöbevakningsstation sammanlagt 31 sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag i havsområdet (vecka 20: 19). I samband med gränsövervakningspatrulleringen observerades en betydande ökning av fritidsbåtstrafiken. 

Förra veckan grundstötte två hyrbåtar utanför Helsingfors. Lyckligtvis kunde allvarligare personskador undvikas. I båda fallen misstänks personen som ansvarade för navigeringen av båten också för fylleri i sjötrafik. Under vecka 21 inledde Finska vikens sjöbevakningssektion fem förundersökningar som gällde fylleri i sjötrafik.   

Finska vikens sjöbevakningssektion har observerat att antalet hyrbåtar och vattenskotrar i havsområdet har ökat. Vecka 21 påträffades vattenskotrar som överskred hastighetsbegränsningarna avsevärt. Den 25 maj påträffade en patrull från Porkala sjöbevakningsstation en vattenskoter med en hastighet på hela 112 km/h i ett område där hastighetsbegränsningen var 15 km/h. En patrull från Helsingfors sjöbevakningsstation påträffade den 29 maj en vattenskoter som körde 73 km/h i ett område där begränsningen var 10 km/h. Brottsanmälningar inleddes i båda fallen.

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att det hör till god sjömanssed att på ändamålsenligt sätt beakta andra som rör sig på havet. Ruttplanering är en väsentlig del av en säker sjöresa. På så sätt får man bland annat reda på områden med hastighetsbegränsning. Det är viktigt att berätta för sina närmaste om den planerade rutten innan man åker iväg.

Den livligare fritidsbåtstrafiken syns också i utredningarna inom brottsbekämpningen

Vecka 21 inleddes 19 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 20: 15). Brottsbenämningarna var bland annat grovt äventyrande av trafiksäkerheten, sjötrafikbrott, förfalskning, fylleri i sjötrafik, riksgränsbrott och lindrigt riksgränsbrott. 

Observationerna om eventuella förfalskningar som gjordes i samband med gränskontrollerna skickas till dokumentutredningsgruppen för granskning. Dokumentutredarna vid Finska vikens sjöbevakningssektion observerade sex förfalskade dokument i samband med fyra fall.

Helsingfors och Vanda har på nytt begärt handräckning av Finska vikens sjöbevakningssektion

Vid sidan av sina gränskontrolluppgifter stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i arrangemangen för obligatoriska hälsokontroller i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Helsingfors och Vanda har på nytt begärt handräckning av Finska vikens sjöbevakningssektion gällande stöd för de obligatoriska hälsokontrollerna fram till slutet av juni.

Vid gränsövergångsställena vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn har man skapat en process där de obligatoriska hälsokontrollerna görs före gränskontrollen. Vid hälsokontrollstationerna övervakade Finska vikens sjöbevakningssektion den allmänna ordningen och säkerheten samt stödde hälsovårdsmyndigheterna i sådana fall där passagerare i inresetrafiken vägrade att genomgå den obligatoriska hälsokontrollen.
 

Raja – pressmeddelande