Testtankningen av bevakningsfartyget Turva är ett steg mot en mer utsläppssnål sjötrafik

7.4.2021 14.54
Pressmeddelande

Bevakningsfartyget Turva testtankades med biogas i Nordsjö hamn i Helsingfors den 1 april. Tankningen gjordes för att testa Turvas bränsleflexibilitet. Biogas är för närvarande det miljövänligaste bränslet i sjötrafiken, och syftet med testet är att främja målen för hållbar utveckling och övergången till utsläppssnål trafik. Varken Turva eller något annat av finska statens fartyg har tidigare tankats med biogas.

Turva, som togs i bruk 2014, är planerat för miljövänliga bränslen. För närvarande använder Turva flytande naturgas (LNG), som fartyget förbrukar tusen ton per år. 

Biogasen som används vid testtankningen, dvs. LBG, kom från Gasums produktionsanläggning i Åbo och är helt framställd av återvinningsbart material. LNG är däremot åtminstone delvis en biprodukt av oljeproduktionen. Dessa två bränslen kan blandas och användas i samma fartyg. Med hjälp av biogas kan utsläppen från sjötrafiken minskas med upp till 30–60 procent. Eftersom Gasum producerar biogas  vid sin anläggning i Åbo, kan Turva i fortsättningen tanka helt inhemsk biogas.

För närvarande är det dock dyrt att använda biogas, eftersom gasen ännu inte regleras på EU-nivå. Enligt chefen för Gränsbevakningsväsendets fartygsenhet, kommendör Marko Aheristo, är det för närvarande betydligt dyrare att helt övergå till biogas än att använda LNG, men bränslen med låga utsläpp är en framtidstrend.

- Biogas kommer i vilket fall som helst att vara ett beaktansvärt alternativ och vi överväger allvarligt att börja använda den, konstaterar Aheristo.

Det 96 meter långa bevakningsfartyget Turva är det första av finska statens fartyg som använder flytande naturgas. Tankningen som görs nu är en del av Gränsbevakningsväsendets strategi för övergången till materiel med lägre utsläpp.

Gränsbevakningsväsendet skaffar som bäst två nya bevakningsfartyg som ska ersätta de föråldrade fartygen. Vid anskaffningen av dessa fartyg är bränsleflexibilitet och miljövänlighet viktiga kriterier.

Mer information:  

Kommendör Marko Aheristo, Gränsbevakningsväsendets tekniska avdelning, [email protected], +358 295 420 451

Kommendör Mikko Simola, biträdande kommendör för Finska vikens sjöbevakningssektion, Gränsbevakningsväsendet, [email protected] +358 295 426 002

Raja - tiedote