Hoppa till innehåll

Smart gränsförvaltning – registrering av trafikidkare och anvisningar för fullgörande av skyldigheterna

Utgivningsdatum 7.10.2021 15.38 | Publicerad på svenska 3.1.2022 kl. 10.01
Pressmeddelande

Bästa representanter för trafikidkare, vi kontaktade er i juni angående trafikidkarnas kontrollskyldigheter.

Ibruktagandet av systemet för gränsövergångsinformation (EES) och det europeiska systemet för reseinformation och resetillstånd (ETIAS) förutsätter åtgärder från tredje länder av flyg- och sjöfarare som transporterar passagerare till Europeiska unionens eller Schengenstaternas territorium samt av trafikidkare som transporterar gruppresor med buss över den yttre gränsen. De brev vi skickade i juni kan läsas på vår webbplats.

För närvarande ses tidsplanen över.* Ibruktagandet av systemen förutsätter både centralsystemets och alla medlemsländers beredskap att ta i bruk systemen. Systemen tas i bruk vid en tidpunkt som fastställs av kommissionen när villkoren för ibruktagande enligt förordningarna uppfylls. 

Byrån för operativ förvaltning av Europeiska unionens omfattande informationssystem (EU-LISA) har framskridit i utvecklingen av gränssnitten för förfrågningar till trafikidkarna och har inlett registreringen av trafikidkarna. Trafikidkarna ska registrera sig för att få de uppgifter och tekniska anvisningar som behövs för att genomföra förfrågningarna. Anvisningar för registrering och en beskrivning av hur uppgifterna delas finns som bilaga till detta brev samt på eu-LISA:s webbplats:

Vi ber er läsa anvisningarna och registrera er så att ni får de tilläggsuppgifter som era skyldigheter förutsätter. Eventuella frågor till eu-LISA och elektroniskt ifyllda registreringsblanketter ska skickas per e-post till: [email protected]

Vid staben för Gränsbevakningsväsendet ges ytterligare information i ärendet av:  
Tuomas Laosmaa, chef för gränskontrollenheten (tfn 0295 42 1191)
I lagstiftningsärenden lagstiftningsråd Anne Ihanus (tfn 0295 42 1608)

Smarta gränser | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

*25.1.2023

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande Älykkäät rajat