Hoppa till innehåll

Skjutningsmeddelande: Makilo, Stora Enskär, Finska viken 3.12.2022

Utgivningsdatum 21.11.2022 10.20
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri i Makilo och Stora Enskär skjutområdena EF R75, R105 3.12.2022 mellan klockan 8.00–20.00.

Det farliga området sträcker sig mot norr i Snöbåda – Fjärdgrund – Lybekshällarna – Lergrund. Östra gränsen är Lergrund och mot söder till Finlands territorialvatten, i södra Finlands territorialvatten och västra gränsen är Snöbåda – Kallbådan – Finlands territorialvatten. 

Det skjutande förvaltningsenheter är Finska vikens sjöbevakningssektion. 

Tilläggsuppgifter: telefonväxel 0295 426 000 (kl 8–16) och sjöfartens VHF kanal 16. 

Ampuma- ja melutiedotteet Finska vikens sjöbevakningssektion Raja – pressmeddelande