Hoppa till innehåll

Skjutningsmeddelande: Makilo, Stora Enskär, Finska viken 27.–28.11.2021

23.11.2021 15.33
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri i Makilo och Stora Enskär skjutområdena EF R75, R104, R105 27.–28.11.2021 mellan klockan 08.00–20.00.

Det farliga området sträcker sig mot norr i Snöbåda – Fjärdgrund – Lybekshällarna – Lökhällarna. Östra gränsen är Lökhällarna och mot söder till Finlands territorialvatten, i södra Finlands territorialvatten och västra gränsen är Snöbåda – Kallbådan – Finlands territorialvatten.

Det skjutande förvaltningsenheter är Finska vikens sjöbevakningssektion.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 426 003 och sjöfartens VHF kanal 16.

Ampuma- ja melutiedotteet Finska vikens sjöbevakningssektion Raja – pressmeddelande