Hoppa till innehåll

Skjutningsmeddelande: Makilo, Stora Enskär, Finska viken 24–26.9.2023

Utgivningsdatum 15.9.2023 8.00
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet skjuter med infanterivapen i Makilo och Stora Enskär skjutområdena EF R75, R76, R77, R105 och R106. 24–26.9.2023 varje dag mellan klockan 06.00–24.00.

Det farliga området sträcker sig mot norr i Inkoo 6 - Sommarö - Rönnskär - Järvö - Lökhällarna. Östra gränsen är Lökhällarna och mot söder till Finlands territorialvatten, i södra Finlands territorialvatten och västra gränsen är Inkoo 6 - Inkoo 2 - Finlands territorialvatten.

Den skjutande förvaltningsenheten är Finskavikens sjöbevakningssektion.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 426 152.

Finska vikens sjöbevakningssektion Raja – pressmeddelande Skjutnings- och bullermeddelande