Hoppa till innehåll

Sjöbevakningen hade en livlig lördag

5.9.2021 9.23
Pressmeddelande

Sjöräddningscentralen Åbo har lett lördag tio sjöräddningsuppdrag och dagen har för årstiden varit till och med stressig.

Den alvarligaste händelsen skedde på kvällskvisten på Ålandshav i närheten av Flötjans fyr, när en rysk ensamseglare fick problem i den över 1 meter höga sjögången. Personen meddelade om sin nöd med telefon men tack vare språkbarriären kunde inte nödens typ bestämmas. Personen upprepade dock flera gånger orden "mayday mayday" men kunde uppge sin position någorlunda. Sjöräddningsledaren klassificerade händelsen till nödläge och till platsen alarmerades både Ålands sjöbevakningsstations patrullbåt och Gränsbevakningens dejourerande sjöräddningshelikopter från Åbo. Patrullbåten hittade segelbåten norr på Flötjans fyr och där kunde konstateras att personen led av allvarlig sjösjuka. Personen var nästintill helt paralyserad och kunde nästan inte röra sig. Segelbåten bogserades till Mariehamn och personen var inte i behov av läkarvård utan endast vila.

I övriga uppdrag var det segelbåtar som var på grunt vatten. Två olika segelsällskap var på grund utanför Dalsbruk på Kimotoön inom en timme, men på olika stenar. Tredje segelbåten var på grund i närheten av Kakskerta, Åbo. Fjärde segelbåten fick problem med styrningen utanför Pensar, Nagu. En motorbåt blev utan bränsle på Erstan, en annan blev utan ström i Gustavs och i den tredje motorbåten skar motorn fast i Kemi. Fjärde motorbåten hade maskinproblem utanför Mariehamn, Kobba klintar. Femte båten maskin problem utanför Kirjais, Nagu.

Förutom ovan nämnda uppdrag fick Västra-Finlands sjöbevakning anmälan om en större motorbåt som kört upp på land i Rimito, Nådendal. Denna livsfarliga "parkering" har antagligen skett någon gång sent på fredag kväll. Ingen nödanmälan har gjorts angående händelsen på fredagen utan uppgifterna om händelsen kom till myndigheternas kännedom först på lördagen via en förbipasserande. Inga uppgifter angående hur många personer som varit i båten eller har någon skadat sig i olyckan finns. Enligt slutresultatet har farten varit relativt hög vid händelsen. Sjöbevakningens Brottsbekämpningsenhet undersöker orsaken till olyckan.

Raja – pressmeddelande