Sandö-skyddsplatsövning 28.4.2021

28.4.2021 10.13
Pressmeddelande

Västra Finlands sjöbevakningssektion övar i dag beslutsfattandet om skyddad plats och förberedelserna inför det i den övning under namnet Sandö som ordnas tillsammans med västkustens och Ålands räddningsverk och hamnar, Traficom, Fintraffic-VTS, Neste, försäkringsbolaget Gard, Aboa Mare och Åbo universitet. Ansvaret för beslut om skyddade platser överfördes från Traficom till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019. Gränsbevakningsväsendet och Traficom har ordnat flera möten för intressentgrupperna, och slutresultatet blir nu Sandö-övningen.

Syftet med övningen är att finna sådant som ska utvecklas och främja samarbetet genom en fiktiv situation där sjöbevakningen ger ett fartyg i behov av assistans en skyddad plats vid den finländska kusten eller i en hamn. Övningen genomförs på distans på grund av den rådande situationen, vilket erbjuder möjligheten för även sjöräddningens ledningsgrupp att öva på att arbeta på distans. Övningen valdes att heta Sandö eftersom det finns flera öar med samma namn i de finländska vattenområdena. Namnet hänvisar därför också till deltagarna som är verksamma längs hela västkusten inom det omfattande övningsområdet.

Raja – pressmeddelande