Öppettiderna vid gränsövergångsställena vid landgränserna mellan Finland och Norge samt Finland och Sverige fr.o.m. den 15 februari 2021

15.2.2021 16.05
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets beslut av den 11 januari 2021 begränsas öppettiderna vid gränsövergångsställena mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge fr.o.m. den 15 februari 2021 kl. 00.00.

De nya öppettiderna för persontrafik vid gränsövergångsställena som övervakas av Lapplands gränsbevakningssektion är fr.o.m. den 15 februari följande:

 • Landgränsen mellan Finland och Norge kl. 9.00–21.00 finsk tid. 
 • Vid landgränsen mellan Finland och Sverige är gränsövergångsställena i Karesuando, Kolari, Muonio och Pello öppna kl. 7.00–21.00 finsk tid. 

Gränsövergångsstället i Övertorneå är öppet dygnet runt, likaså gränsövergångsstället i Torneå som övervakas av Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Alla gränsövergångsställen är öppna för godstrafik dygnet runt.

Persontrafik tillåten utanför gränsövergångsställenas öppettider är i enlighet med statsrådets beslut:

 • finska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Finland som har en arbetsrelaterad orsak att passera gränsen,
 • utländska personer vars
  • arbete är viktigt med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen och som förutsätter en arbetsprestation av en eller flera personer från ett annat land och som inte kan flyttas fram
  • personal inom hälso- och sjukvården och räddningsväsendet (inklusive akutvården) samt yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen i sina arbetsuppgifter, myndigheternas nödvändiga tjänsteuppgifter
  • transport- och logistikpersonal i sina arbetsuppgifter
  • diplomater, anställda i internationella organisationer, militärpersonal och biståndsorganisationers personal i sina arbetsuppgifter
  • statsrepresentanter som deltar i internationella förhandlingar och personer från internationella organisationer som deltar i arbetet.

Det bör observeras att den grundlagsenliga rättigheten att resa in i eller lämna Finland i sig inte tillåter resor via gränsövergångsställena när dessa inte är öppna. Beträffande persontrafiken är gränsövergångsställena öppna utanför öppettiderna endast i ovannämnda fall.

Gränsbevakningsväsendets anvisningar till resenärer om inresa: www.raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona   

Vanliga frågor om coronavirusets inverkan på gränstrafiken: www.raja.fi/usein-kysytyt-kysymykset-korona  

Mer information om inreserestriktioner som utfärdats av de norska myndigheterna från och med den 29 januari 2021:  https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/  

Mer information om de svenska myndigheternas inreserestriktioner fr.o.m. den 6 februari 2021: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/ 

Raja - tiedote