Mot våren

27.4.2021 12.28
Pressmeddelande

Antalet uppdrag ökade, men på grund av det kyliga vädret rörde sig färre personer ute till havs.

Västra Finlands sjöbevakningssektion fortsätter att genomföra gränskontrollen vid de inre gränserna vid de gränsövergångsställen som sjöbevakningen ansvarar för. Gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter fram till den 25 maj 2021 enligt statsrådets senaste beslut. Trafikmängderna har varit i stort sett oförändrade. En liten ökning har skett i Torneå, men också den har stabiliserat sig. 

När våren har framskridit har antalet uppdrag ökat. Förra veckan hade vi 24 uppdrag (en vecka innan dess 21 uppdrag). Stöd gavs särskilt till andra myndigheter när det gällde uppdrag till havs. Sådana uppdrag utfördes förra veckan hela 17 stycken (hälsovården 5 st., polisen 9 st., räddningstjänsten 2 st. och flygräddningstjänsten 1 st.). Allt som allt var trafikmängderna små på grund av det kyliga vädret. Isläget var mycket dåligt i hela området och det är skäl att undvika att bege sig ut till havs. Förra veckan räddades två personer som hade gått genom isen med sparkstöttingar, men till all lycka undgick man allvarligare skador. 

Västra Finlands sjöbevakningssektion började använda den första nya kustbevakningsbåten i RV20-klassen i början av 2021. Båten har också en vattenjet (SafeRunner) som kan användas för olika uppgifter. Med vattenjeten räddades förra veckan tre personer i en båt med motorproblem, och förhållandena var sådana att det skulle ha varit krävande att använda någon annan materiel för räddningsåtgärden. I detta fall passade vattenjeten utmärkt för uppdraget och nådde de hjälpbehövande snabbt. Ur myndighetssynvinkeln är betydelsen av en fungerande och modern materiel särskilt stor i svåra förhållanden. En mångsidig och modern materiel med många användningsmöjligheter ger trygghet till oss alla.

Västra Finlands sjöbevakningssektion önskar en trygg början på veckan!
 

Raja – pressmeddelande