Mirakelräddning på Atlanten för 50 år sedan

28.12.2020 11.14
Nyhet

I dag den 28 december 2020 är det 50 år sedan 31 finländska sjömän som hamnat i sjönöd räddades på Nordatlanten av den amerikanska kustbevakningen.

Vad hände på riktigt för 50 år sedan?

Den finländska motortankern m/t Ragny seglade på Nordatlanten mot Trondheim under julen 1970. Sjögången blev snabbt hård. På kvällen annandag jul visade havet redan sin styrka och fartygets telegrafist Jarmo Tuuva övervägde om han överhuvudtaget skulle gå och äta. Han bestämde sig dock för att gå till mässen. 

Under måltiden blev det strömavbrott ombord. Tuuva försökte gå till radiohytten midskepps, men mörkret och vattnet som svallade på däcket förhindrade försöket.

Han kom tillbaka till akterskeppet och då förstod han och de andra hur det hade gått. Ragny hade brutits av i stormen och hela fartygets förskepp var borta.

I en av livbåtarna i fartygets akter fanns en morseradiosändare som Tuuva snabbt började sätta i gång. Han försökte också placera en antenn som radion behövde på olika ställen för att den skulle fungera. Han var den enda man ombord som var kapabel att använda radiosändaren. Då fartyget hade brutits itu var han lyckligtvis i mässen i aktern. Det var tur att han slutligen hade bestämt sig för att gå och äta där.  

Samtidigt höll Ragnys motorman Seppo Röntynen på att pumpa ut vatten med ångdrivna länspumpar i aktern. Emellanåt var han där långa tider ensam, och varje gång aktern sänkte sig i sjön och fartyget tog in mera vatten hoppades han att hon skulle lyfta igen och inte sänka sig helt under vattnet.  Och varje gång det inte längre kom in mera vatten tvingades han börja pumpa hårt för att få bort vattnet. Medan han pumpade hoppades han att sjön inte skulle slå sönder skottet som skälvde framför honom.

Telegrafisten Tuuva sände SOS i 18 timmar innan han fick svar, medan två andra besättningsmedlemmar vevade radion med tunga vevar för att få ström till apparaten.  Äntligen mottogs deras nödanrop av den amerikanska kustbevakningen  vars bevakningsfartyg Escanaba anlände till olycksplatsen den 28 december 1970.  Escanaba lyckades i svåra förhållanden rädda de 31 sjömän som fanns i Ragnys akterskepp. 

Denna mirakelräddning av besättningsmedlemmar på m/t Ragny  uppmärksammades av Västra Finlands sjöbevakningssektion som bjöd telegrafisten Jarmo Tuuva och motormannen Seppo Röntynen på besök till staben för sjöbevakningssektionen. De fick en presentation av sjöräddningscentralens moderna ledningsarrangemang och sjöbevakningens arrangemang i olyckssituationer. De fick också en presentation av radiojourarrangemang som ännu i dag är särskilt viktiga för sjöbevakningens personal att behärska.

Enligt Tuuva och Röntynen var den amerikanska kustbevakningens insatser i m/t Ragnys räddningsoperation särskilt yrkesmässiga, och alla deras insatser påvisade att kustbevakningen hade säkra rutiner som skapats genom omfattande erfarenhet.  Enligt Tuuva och Röntynen har sjöfararna alltid hyst ett mycket stort förtroende för kustbevakningens och sjöbevakningens yrkesfolk. Utgående från sin erfarenhet betonade Tuuva och Röntynen vikten av den starka ledarskapsförmåga som befälhavaren på bevakningsfartyget Escanaba hade i Ragnys räddningsoperation. Tuuva ville ytterligare framhäva att alla sjöfarare kanske inte förstår hur viktigt det är att sjöbevakningen fortfarande har ett starkt kunnande när det gäller de mer traditionella radiokommunikationssystemen. Det är inte alltid möjligt att få kontakt med mobiltelefon. 

Tuuva hade ursprungligen för avsikt att åka direkt hem från Trondheim och gifta sig. Hemkomsten blev lite försenad men han gifte sig sedan lite senare. 

Tuuva och Röntynen håller en inramad bild på m/t Ragny.

Sjöbevakningen som är ledande sjöräddningsmyndighet är särskilt tacksam för Tuuvas, Röntynens och de andra räddade personers starka yrkeskompetens och rådighet i den allvarliga situationen. Kommendören för Västra Finlands sjöbevakningssektion, kommodor Marko Tuominen, tilldelade hela besättningen en inramad bild på m/t Ragny som minne för utmärkt verksamhet i svåra förhållanden för 50 år sedan.

På Forum Marinum i Åbo visas fram till den 11 januari 2021 en utställning som heter Sjöfararens jul – Mirakelräddning på Atlanten. Utställningen berättar om Ragnys haveri för 50 år sedan.  
 

Raja - uutinen