Hoppa till innehåll

Medborgarservice i undantagsförhållanden

Utgivningsdatum 14.1.2021 14.08
Nyhet
Kaksi rajavartijaa maskit kasvoillaan rajatarkastusasemalla. Kuvassa on myös Rajavartiolaitoksen partioauto ja linja-auto, jonka matkustusasiakirjoja toinen rajavartijoista tarkastaa.

Den riksomfattande rådgivningstjänsten har visat sig vara både fungerande och nödvändig.

I början av 2020 förändrades den av forskarna redan länge förutspådda pandemin från ett abstrakt och diffust skräckscenario till fullt allvar när coronapandemin spred sig över världen och också till Finland.

En måndag i mars, drygt två månader efter att jag hade avgått med militärpension, fick jag ett telefonsamtal. ”Kommer du tillbaka på jobb i morgon?” frågade man. När jag efter den första bestörtningen förstått vad det handlade om, gav jag ett jakande svar. Då kunde jag inte ens i min vildaste fantasi, lika lite som den som ringde upp, föreställa mig vad jag skulle komma att göra under de följande nio månaderna.

Det var lätt att återvända till jobbet i en bekant miljö, även om det var till ett helt nytt arbete vid kommunikationsenheten. Jag lyfter på hatten och bugar djupt för alla dem som förberett allting och på så sätt gjorde det extremt lätt att återvända. Kontoret, datorerna, passerbrickan och telefonen – allt var klart. Jag började genast sätta mig in i uppgiften som planerats för mig utan att veta att allt åter igen skulle förändras redan nästa dag.

Statsrådet återställde kontrollen vid de inre gränserna 19.3.2020 och begränsade trafiken över de yttre gränserna. Under min andra arbetsdag 18.3 beslutade man att inrätta en rådgivningstelefon för att besvara frågorna om de beslut som skulle träda i kraft följande dag. Uppgiften att sköta telefonjouren föll på mig och den uppgiften har jag fortsättningsvis kvar. I början var det tal om att behovet av en telefontjänst skulle avta efter några dagar, när folk fått information om vad reserestriktionerna innebär. Det här trodde jag också själv i ett par dagar. Men ack, så fel vi hade! Behovet av information fortsätter outsinligt så länge som undantagsarrangemangen är i kraft.

Reserestriktionerna väcker frågor

Vad är det då som folk funderar på i fråga om resande? Det enkla svaret är: allt! Får jag, kan jag, vågar jag? Får jag resa till Sverige, Spanien, Österrike? Kan jag hämta en hundvalp från Ryssland, Sverige, Finland? Vågar vi resa på semester till Österrike? Får vi resa till Finland på en begravning? Får jag resa till min pojkvän/flickvän i Finland? Kan vi resa via Finland till Norge, Ryssland, Kina?

Regeringens reserestriktioner ändrades med några veckors mellanrum och dagarna efter presskonferenserna syntes som höga toppar i statistiken över antalet samtal. Presskonferenserna väckte utan undantag fler frågor än de gav svar och så är fallet än i denna dag. Från mitten av mars till slutet av juli fick vi i genomsnitt 86 samtal per dag.

Medborgarservicetelefonen vid staben för Gränsbevakningsväsendet var inte Gränsbevakningsväsendets enda serviceställe. Västra Finlands och Finska vikens sjöbevakningssektioner samt Sydöstra Finlands och Lapplands gränsbevakningssektioner fick också ett ansenligt antal telefonsamtal och e-postförfrågningar. De praktiska följderna av statsrådets beslut uppdagades i telefontjänsten.

Vårens beslut om att stoppa resorna med färja satte käppar i hjulet för många finländare. Redan före det här beslutet var reserestriktionerna synnerligen strikta och resorna med färja till Finland gjordes inte på lätta grunder. På grund av restriktionsbesluten ringde tiotals äldre finländska medborgare och redogjorde för sina svårigheter att resa hem när deras redan köpta båtbiljetter blivit odugliga på rutten Travemünde–Helsingfors. För att komma till Finland var dessa personer, ofta i 80-årsåldern, tvungna att köra från Spanien genom Danmark och Sverige och ta omvägen via Haparanda och Torneå på sin hemresa. Ett liknande problem hade också ett synnerligen stort antal estniska sjukskötare och läkare som arbetar i Finland. Det var inte möjligt att resa till Finland med färja och det gick knappt några flyg.

Heta linjen ger svar

Redan i ett tidigt skede märktes det att vår servicenivå och våra svar på medborgarnas frågor inte alltid var helt enhetliga. I juli fattades slutligen beslutet att koncentrera alla frågor till staben för Gränsbevakningsväsendet och att inrätta en riksomfattande kommunikationsgrupp.

Gruppen inledde sin verksamhet 3.8.2020 med syftet att förmedla enhetlig och samordnad information till alla som behöver den. Gruppen bildades av 13 tjänstemän från Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, Finska vikens och Västra Finlands sjöbevakningssektioner och från staben för Gränsbevakningsväsendet. Verksamheten började som ett försök på två månader. Tjänsten tillhandahålls under tjänstetid, vilket kan anses vara tillräckligt. Tjänsten har sedan i våras tillhandahållits på finska, svenska och engelska. Gruppen har uppnått de mål som uppställts för verksamheten.

Folk har fortfarande samma problem och ett ansenligt behov av att resa. Trots att turistresor till Finland inte är tillåtna, har människor många godtagbara orsaker att resa hit. Gränsbevakningsväsendet har svarat på resenärernas informationsbehov under hela tiden som reserestriktionerna varit i kraft och genom att från och med mars lägga upp nya anvisningar om resor till Finland på sin webbplats så fort det kommit ändringar. Inreserestriktionerna från Schengenländerna är lindrigare än från tredjeländerna. Bestämmelserna är mångtydiga och det är inte så konstigt att de som ringer inte alltid har förstått vad de läst. I många fall har den som ringer inte ens läst anvisningarna.

Tjänsten som vi trodde att skulle behövas i några dagar har visat sig vara både fungerande och nödvändig. I den riksomfattande kommunikationsgruppen arbetar en motiverad och yrkeskunnig grupp gränsbevakare. Tjänsten förlängs till utgången av året och vid behov fortsätter den ännu nästa år.

Skribenten major Ilkka Herranen har en lång karriär bakom sig som gränssäkerhetsexpert vid staben för Gränsbevakningsväsendet. Denna artikel publicerades ursprungligen i Rajamme vartijat-tidningen.

Raja - uutinen