Hoppa till innehåll

Makilo, Stora Enskär, Finska viken - 2.-3.10.2021

24.9.2021 14.59
Pressmeddelande

Makilo, Stora Enskär, Finska viken Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri i Makilo och Stora Enskär skjutområdena EF R75, R104, R105 2.-3.10.2021 mellan klockan 08:00-20:00.

Det farliga området sträcker sig mot norr i Snöbåda - Fjärdgrund - Lybekshällarna - Lökhällarna. Östra gränsen är Lökhällarna och mot söder till Finlands territorialvatten, i södra Finlands territorialvatten och västra gränsen är Snöbåda - Kallbådan – Finlands territorialvatten.

Det skjutande förvaltningsenheter är Finska vikens sjöbevakningssektion.
Tilläggsuppgifter tfn 0299 426 003 och sjöfartens VHF kanal 16.

Ampuma- ja melutiedotteet Raja – pressmeddelande