Hoppa till innehåll

Hämtning av fritidsbåtar från Finland till utlandet är möjlig i trafiken vid de inre gränserna mellan Schengenstater

Utgivningsdatum 31.3.2021 10.25
Pressmeddelande

Det är tillsvidare möjligt att hämta fritidsbåtar från Finland till utlandet i trafiken vid de inre gränserna mellan Schengenstater.

Inresa för en person som reser in i landet via ett gränsövergångsställe under dess öppettid för att hämta sin båt som vinterförvarats i Finland räknas enligt begränsningsklass 1 i gränskontrollen vid de inre gränserna som en annan nödvändig och grundad orsak som kräver personlig närvaro (begränsningsklass 1 gäller bland annat Sverige och Estland). 

Vistelse i landet, till exempel underhållsarbeten som pågår i flera dygn, tillåts inte utan endast de nödvändiga åtgärderna som har samband med transporten av fritidsbåten.

Kontroll av att inresevillkoren uppfylls görs som vanligen av gränsbevakningsmyndigheten vid gränsövergångsställen och beslut om att gränsöverskridningen är ändamålsenlig fattas av en behörig gränsbevakningsman på basis av övervägande från fall till fall. De som kommer till Finland för att hämta sina båtar ska bereda sig på att påvisa syftet med sin inresa med dokument som visas upp i samband med inresekontrollen. För att säkra en smidig gränsöverskridning lönar det sig att ha med sig dokument som visar att personen äger en båt som vinterförvaras i landet.

Förfarandet ovan gäller persontrafiken som hänför sig till transport av båtar via gränsövergångsställen.

Hälsomyndigheterna ansvarar för informering och utförande av hälsosäkerhetsåtgärderna vid gränsövergångsställen. Det kan finnas regionala skillnader i dessa åtgärder.

Raja – pressmeddelande