Hoppa till innehåll

Gränssäkerhetssamarbetet på operativ nivå är viktigt när kontrollen vid de inre gränserna är återinförd – Gränsbevakningsväsendets verksamhet i hamnen i Tallinn har gjort gränskontrollerna i Helsingfors smidigare

25.5.2021 17.12 | Publicerad på svenska 26.5.2021 kl. 17.13
Pressmeddelande

Gränsbevakningsmännen vid Finska vikens sjöbevakningssektion har med anledning av den återinförda kontrollen vid de inre gränserna arbetat i Tallinns hamn våren 2020 och på nytt från hösten 2020 ända till nu.

En gränskontrollant granskar en resenärs resedokument i hamnen i Tallinn.

Det huvudsakliga målet med verksamheten är att informera passagerarna redan i hamnen i Tallinn om de förutsättningar för inresa som gäller i Finland. Rådgivningen i Tallinn stöder också fartygsoperatörerna och kollegerna inom gränsbevakningen i Estland. På detta sätt kan man göra gränskontrollerna i Helsingfors hamn smidigare och minska både antalet avvisningar och antalet noggrannare, så kallade fördjupade gränskontroller. Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhet i hamnen i Tallinn är således till nytta för passagerarna, fartygsoperatörerna (rederibolagen) och gränsbevakningsmyndigheten.

Verksamheten grundar sig på ett samarbetsavtal mellan Finska vikens sjöbevakningssektion och norra prefekturen vid Estlands polis- och gränsbevakningsväsen (PPA) samt på årsplanen 2020–2021. I hamnen i Tallinn arbetar varje vecka vissa dagar två till tre finländska gränsbevakningsmän beroende på antalet passagerare. 

Antalet utländska medborgare som avstått från eller skjutit upp sin resa utifrån den information de fått i hamnen i Tallinn (förutsättningar för inresa som gäller i Finland):

•    Våren 2020, 23.3 –15.6.2020: totalt 252 passagerare. 
•    Hösten 2020–våren 2021, 27.9.2021–24.5.2021: 1 464 passagerare.
•    Totalt: 1716 passagerare

Arbetet som gränsbevakningsmännen från Finska vikens sjöbevakningssektion har utfört i Tallinn har avsevärt minskat arbetstrycket på gränskontrollerna i Helsingfors hamn medan kontrollen vid de inre gränserna har varit återinförd.

Estlands och Finlands gränskontrollanter i hamnen i Tallinn. En bil och rusning i bakgrunden.

Raja – pressmeddelande