Hoppa till innehåll

Gränskontrollerna vid de inre gränserna upphör 26.7.2021

Utgivningsdatum 26.7.2021 11.07
Pressmeddelande

Bevakning av de inre gränserna har upphört, men alla till Finland inresande personer omfattas fortsättningsvis av de skyldigheter som stiftas om i lagen om smittsamma sjukdomar.

Gränskontrollerna vid de inre gränserna upphör den 26 juli 2021. Detta betyder att trafiken från EU-länder och stater som hör till Schengenområdet inte längre omfattas av begränsningar.

Kontrollerna vid de inre gränserna återinfördes enligt statsrådets beslut den 19 mars 2020.

Begränsningarna vid de yttre gränserna fortsätter för flera länder. Anvisningar gällande inresa från dessa länder kan kontrolleras vid hemsidan för Gränsbevakningsväsendet.

Varje person som anländer till Finland omfattas av skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och hälsovårdsmyndigheternas anvisningar även om gränskontrollerna vid de inre gränserna har upphört. Mer information finns tillgänglig på THL:s hemsida: Resor och coronaviruspandemin - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

Från och med den 26 juli 2021 tillåts inresa till Finland för personer från alla länder, förutsatt att de kan uppvisa ett intyg om att de vaccinerats med en i Finland godkänt covid-19-vaccinationsserie minst 14 dagar före ankomsten till landet. En lista på de i Finland godkända vaccinationerna finns tillgänglig på THLs hemsida: Vilka vaccinpreparat godkänns vid inresepunkterna? - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

Raja – pressmeddelande