Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendets årsberättelse 2022 har publicerats

Utgivningsdatum 4.5.2023 12.25
Nyhet

År 2022 Rysslands attack mot Ukraina gav upphov till en grundläggande och långvarig förändring i vår säkerhetsmiljö. Den stora förändringen påverkade verksamheten inom Gränsbevakningsväsendets alla uppgiftsområden – gränssäkerheten, sjösäkerheten och det militära försvaret – men underlättades av de beslutsamma och konsekventa förberedelserna.

Under året satsade vi kraftigt på att öka vår kapacitet och våra strategiska projekt avancerar enligt planerna. Också myndigheternas förmåga att samarbeta i störningssituationer utvecklades på flera sätt under 2022.

Pålitlighet, yrkeskunnighet och samarbetsförmåga

Undersökningar visar att våra värderingar som styr Gränsbevakningsväsendets verksamhet också under det gångna året har synliggjorts för allmänheten. I den av T-media genomförda undersökningen Luottamus&Maine 2022 var Gränsbevakningsväsendet den organisation inom den offentliga förvaltningen som man i Finland hade högst förtroende för.

Personalundersökningen visade att ledarskapet och den närmaste chefens arbete, interaktionen och kommunikationen är tydliga styrkor vid Gränsbevakningsväsendet. De anställda upplever att deras arbete är viktigt och att de känner till målen för arbetet.

Läs årsredovisningen här: Gränsbevakningsväsendet årsberättelse 2022 (PDF)