Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendets årsberättelse 2021 är publicerad

3.5.2022 13.53
Nyhet

Årsberättelsen presenterar Gränsbevakningsväsendets verksamhet som översikter av våra centrala uppgifter och dess nyckeltal.

Gränsbevakningsväsendets årsberättelse 2021 är publicerad som nätpublikation. Årsberättelsen presenterar i form av nyckeltal, bilder och artiklar våra centrala projekt och utförandet av grundläggande uppgifter under detta exceptionella år.

Inverkan av pandemin var märkbar

Under 2021 var Gränsbevakningsväsendets verksamhet mycket exceptionell. Begränsningarna av trafiken över de yttre gränserna fortsatte hela året, den inre gränskontrollen pågick största delen av året och under hösten gavs det omfattande handräckning till hälsovårdsmyndigheterna. Detta påverkade i hög grad också Gränsbevakningsväsendets resultat. Verksamhetens genomslag ökade inom både gränssäkerheten och säkerheten på havsområdena. Till exempel antalet patruller förblev på en högre nivå än planerat på grund av den inre gränskontrollen och antalet marina bistånds- och sjöräddningsuppdrag ökade med 10 procent. I samband med den inre gränskontrollen upptäcktes ett anmärkningsvärt högt antal illegala gränspassager och i området som hör till Västra Finlands sjöbevakningssektion var sommarsäsongen 2021 betydligt mer hektisk än tidigare somrar.

Inverkan av pandemin sträckte sig även till brottsbekämpningen. Den internationella brottsligheten flyttade i allt större utsträckning till datanäten vars användning också i övrigt ökade avsevärt under pandemin. Det framgår tydligt av Finska vikens sjöbevakningssektions rapportering att andelen förfalskningsbrott ökade våren 2021. 

Gränsbevakningsväsendet har ett gott anseende: särskilt yrkeskunskapen och pålitligheten värderas högt

Även om pandemin ökade arbetsbördan, rubbades inte Gränsbevakningsväsendets anseende. De senaste enkäterna visar att Gränsbevakningsväsendet har ett gott anseende – särskilt yrkeskunskapen och pålitligheten värderas högt. Enligt allmänheten har Gränsbevakningsväsendet klarat sina uppgifter bra och alla dess lagstadgade uppgifter anses vara viktiga. De coronarelaterade åtgärderna ansågs också huvudsakligen ha haft ett gott utfall. Utvecklingen går i rätt riktning eftersom allmänheten under de senaste åren har gett allt högre vitsord för Gränsbevakningsväsendets anseende och tillförlitlighet. 

Bekanta dig noggrannare med årsberättelsen.