Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri på Örö skjutområde den 31.3. – 1.4.2021

16.3.2021 8.31
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri på Örö skjutområde den 31.3. – 1.4.2021 mellan klockan 09.00 – 17.00.

Det farliga områdets högra gräns sträcker sig till 41 km (22NM) på linjen Snåldö - Bengtskär och vänstra gräns sträcker sig till 52 km (28NM) på linjen Vänö - Fästorna.
 
Den skjutande förvaltningsenheten är Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 427 830 och under skjutningen VHF kanal 16.
 

Ampuma- ja melutiedotteet Raja - tiedote