Gränsbevakningsväsendet har avslöjat tiotals förfalskade coronatestintyg vid gränsövergångsställena – Helsingfors-Vanda och Helsingfors hamn i centrum

27.4.2021 9.47 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 14.38
Pressmeddelande

I undersökningarna vid brottsbekämpningsenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion har det sedan slutet av mars 2021 framkommit 13 misstänkta förfalskningsbrott i anslutning till de coronatestintyg som uppvisats vid gränsövergångsställena vid Helsingfors hamn och Helsingfors-Vanda flygplats.

Gränskontrollanten undersöker ett förfalskat dokument med hjälp av ett mikroskop. 

Syftet med användningen av förfalskade intyg har utan undantag varit att kringgå gällande begränsningar i gränstrafiken vid ankomsten till Finland. Hittills har över 20 intyg som misstänks vara förfalskade avslöjats. Händelserna i anslutning till dessa undersöks som lindriga, grundläggande eller grova förfalskningar. På basis av de omständigheter som framkommit i utredningen finns det skäl att misstänka att förfalskade coronaintyg har tillverkats mångdubbelt utöver de fall som nu framkommit.

”Syftet med undersökningen är att utreda hur de förfalskade intygen har skaffats samt var och av vem de har tillverkats. Syftet med fenomenet som nu även har landat i Finland är att undvika åtgärder som tagits i bruk i bekämpningen av pandemin. Därför anses utredningsintresset för dessa misstänkta förfalskningsbrott vara högt i den rådande situationen”, berättar kaptenlöjtnant Jukka Tekokoski, chef för brottsbekämpningsenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion.

Finska vikens sjöbevakningssektion samarbetar också med Estlands polis- och gränsbevakningsmyndighet. Polis- och gränsmyndigheterna i Estland har avslöjat flera intyg över coronatestresultat som misstänks vara förfalskade av passagerare som reser till Finland i hamnen i Tallinn. Även de företag inom hälso- och sjukvården i vars namn förfalskningar har tillverkats samarbetar med utredningen vid Finska vikens sjöbevakningssektion.

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att ett negativt intyg över coronatest, ett intyg över coronavirus eller ett intyg över en insjuknad corona inte berättigar utländska medborgare till inresa. Uppfyllandet av kriterierna för inresa bedöms av en behörig gränsbevakningsman vid gränskontrollen. Med avslöjade förfalskade coronatestintyg har man till exempel strävat efter att undvika obligatoriska hälsokontroller av hälsovårdsmyndigheterna i Helsingfors hamn och på Helsingfors-Vanda flygplats samt att uppfylla de kriterier som trafikidkarna själva fastställt om coronatestintyg för tillträde till trafikmedlet.

Mer information ges chefen för brottsbekämpningsenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion, kaptenlöjtnant Jukka Tekokoski, tfn 0295426501.

Raja – pressmeddelande