Gränsbevakningsväsendet gjorde en omfattande insats inom brottsutredning i Lahtis

17.2.2021 11.23
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet gjorde en omfattande brottsutredningsinsats i Lahtis den 16 februari 2021. Flera personer som misstänks för brott har gripits i detta sammanhang.

I brottsmisstanken är det fråga om fall där man har fört in eller försökt föra in personer i Finland olagligt utan dokument som berättigar till inresa. Det misstänkta brottet har skett under 2020 över en lång tidsperiod. Gärningar har uppdagats vid landgränsen i Sydöstra Finland samt i fartygs- och flygtrafiken i huvudstadsregionen. Brottet undersöks som grovt ordnande av olaglig inresa. Brottsutredningen görs i samarbete mellan brottsbekämpningsenheterna vid Finska vikens sjöbevakningssektion och Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion. 

I samband med gripandena har de Gränsbevakningsväsendets enheter som varit på plats gjort husrannsakan ett flertal gånger och beslagtagit bevis och bevismaterial i anslutning till brottsutredningen. Utredningen av fallet fortsätter genom att de brottsmisstänkta förhörs. 

Mer information:

Undersökningsledare, premiärlöjtnant Antti Leskelä, 0295 426 523, brottsbekämpningsenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion


 

Raja - tiedote