Gränsbevakningsväsändet använder nödsignaler och skjuter nödraketer vid skjutområde i Öbbnäs 26.4.2021

15.4.2021 11.01
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsändet använder nödsignaler och skjuter nödraketer under övningsverksamhet vid skjutområde EF R 77, Porkkala område i Öbbnäs 26.4.2021 kl 12-16.

Det farliga området sträcker sig mot västerut från Obbnäs västra strand till Notgrund. Östra
gränsen Öbbnäs södra linjetavlor – Karlshamns udd. I söder Karlshamnsudd - Notgrund

Det skjutande förvaltningsenheter är Finskavikens sjöbevakningssektion.

Tilläggsuppgifter tfn MRSC Helsingfors 0294 1090 Eller under övningen VFH kanal 16

Ampuma- ja melutiedotteet Raja – pressmeddelande