Hoppa till innehåll

Fungerande samarbete mellan myndigheter i den lokala försvarsövningen Rauma21

14.9.2021 11.14
Pressmeddelande

Västra Finlands sjöbevakningssektion deltog i den lokala försvarsövningen Rauma21 som arrangerades av Björneborgs brigad den 7–10 september 2021.

I övningen deltog utöver trupper från Försvarsmakten också personal och utrustning från bl.a. Gränsbevakningsväsendet, polisinrättningen i Sydvästra Finland, Räddningsverket i Satakunta, Tullen, Satakunta sjukvårdsdistrikt och Raumo hamn. Från Gränsbevakningsväsendet deltog patruller från Björneborgs sjöbevakningsenhet vid Västra Finlands sjöbevakningssektion och luftfarkoster från Bevakningsflygdivisionen. Västra Finlands sjöbevakningssektion hade som mål att öva verksamheten i störningssituationer under normala förhållanden och samarbetet mellan myndigheter och samarbetsgrupper.

Sjöbevakningssektionen övade under veckan inom stora delar av Satakuntaområdet och tillsammans med flera olika aktörer.  För sjöbevakningssektionens del kulminerade övningen i en krävande situation den 9 september, med flera olika myndigheter involverade på havsområdet utanför Raumo.

De krävande störningssituationerna under normala förhållanden förutsätter alltid resurser från flera olika myndigheter samt ett intensivt samarbete såväl mellan myndigheterna som med andra samarbetspartner. Samarbetet har av tradition varit välfungerande i Finland. Utgående från övningen kan sjöbevakningssektionen konstatera att samarbetet med samarbetspartnerna i Satakuntaområdet varit flexibelt och högklassigt. Sjöbevakningssektionen konstaterar också att målen som ställts upp för övningen har nåtts.
 

Raja – pressmeddelande