Hoppa till innehåll

Förundersökningen om den som ordnat falska uppehållstillstånd har blivit färdig

6.10.2021 9.49
Pressmeddelande

En pakistanier som bor i Finland misstänks ha gjort sig skyldig till flera brott genom att ordna visum som sökts på felaktiga grunder samt falska finländska uppehållstillståndskort till pakistanska medborgare.

Utredningen inleddes våren 2021 då en pakistansk medborgare kontaktade Finlands ambassad i Kuala Lumpur och frågade efter varför hans uppehållstillstånd hade dröjt. Där visade han upp en handling som han fått av den brottsmisstänkte och som liknade Migrationsverkets beslutshandling samt ett foto i ett uppehållstillståndskort som var försett med hans egna uppgifter. På basis av dessa handlingar skulle den pakistanska medborgaren ha beviljats ett uppehållstillstånd i Finland. Den pakistanska medborgaren hade informerats av den brottsmisstänkta pakistaniern om att Migrationsverket tar ut 6 000 euro för tillståndet och den pakistanska medborgaren hade i god tro sänt beloppet till den brottsmisstänkte som bor i Finland och som hade lovat att hjälpa till i tillståndsärenden. Brottsbekämpningsenheten vid Västra Finlands sjöbevakningssektion inledde en förundersökning till följd av händelsen. I samband med den undersökning av terminalutrustning som riktades mot den brottsmisstänktes mobiltelefon blev det klart att det är frågan om en mer omfattande brottshelhet som hade börjat redan 2016.


År 2016 hade den brottsmisstänkte tillsammans med tre andra personer ordnat visum i Polen på felaktiga grunder till 10–12 personer för att personerna kunde delta i ett religiöst evenemang.  Det verkliga syftet med resan för de som deltagit i evenemanget var att stanna i Europa, och sju personer av gruppen sökte asyl i Finland. 


År 2019 hade den misstänkte försökt att ordna visum på falska grunder till pakistanska medborgare. Det var frågan om tre familjer som på basis av förhör hade för avsikt att komma till Finland permanent. För att få visumen hade familjerna betalat den misstänkte sammanlagt 11 851 euro för inbjudningar.  I samband med denna brottshelhet förfalskade den misstänkte sina kontoutdrag för att göra det lättare att få visumen.


År 2020 hade den misstänkte låtit förfalska finländska uppehållstillstånd till 12 pakistanier och en del av dem hade också fått beslut av Migrationsverket i uppehållstillståndsärenden.  Den misstänkte hade fått cirka 6 000 euro för de falska uppehållstillstånden.  På basis av förundersökningen har den misstänktes verksamhet varit långvarig och planerad i fråga om förfalsknings- och bedrägeribrotten. Med gärningarna har han försökt få en omfattande ekonomisk nytta för sig själv. 


Den huvudmisstänkta pakistaniern misstänks ha gjort sig skyldig till bl.a. grovt ordnande av olaglig inresa, grovt bedrägeri och grov förfalskning under åren 2016–2020. På basis av förundersökningen misstänks han med sina bedrägeribrott ha fått mer än 50 000 euro som vinning av brott.  I brottshelheten finns fyra misstänkta personer, och tre av dem har påträffats under förundersökningen.  


Förundersökningen har blivit färdig och brottshelheten lämnas över till Västra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.


Ytterligare information ges av undersökningsledare, löjtnant Tommi Lehtonen, tfn 0295 427 622

Raja – pressmeddelande Västra Finlands sjöbevakningssektion