Hoppa till innehåll

Förundersökningen av en territoriekränkning har färdigställts

12.11.2021 10.23 | Publicerad på svenska 12.11.2021 kl. 10.42
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet har färdigställt förundersökningen av en territoriekränkning som inträffade den 1 november 2021. Det har klarnat i undersökningen att jaktplanet L-39 Albatros från det estniska flygvapnet hade flugit i det finska luftrummet söder om Utö i Skärgårdshavet.

Det fanns två jaktplan som hade hållit på att öva i det internationella vattenområdets luftrum i närheten av Finlands gräns. Vid övningen hade piloten på det ena jaktplanet gjort ett mänskligt misstag i navigeringen och till följd hade jaktplanet kommit in på finskt luftrum. Efter att ha upptäckt sitt misstag hade piloten avlägsnat sig från finskt luftrum utan dröjsmål. Territoriekränkningen pågick i cirka två minuter och luftfarkosten var som djupast 4,5 kilometer innanför det finska luftrummet.

Åklagaren har på framställning av undersökningsledaren beslutat att förundersökningen läggs ned med stöd av 3 kap. 10 § 1 mom. I förundersökningslagen. Den misstänkta territoriekränkningen har varit kortvarig och luftfarkosten har på eget initiativ avlägsnat sig från finskt luftrum. Det misstänkta brottet bedömt som en helhet ska anses vara lindrigt med hänsyn till hur skadligt det är eller den brottsmisstänktes skuld.

Gränsbevakningsväsendet meddelar inte mera om saken.

Västra Finlands sjöbevakningssektions brottsbekämpningsenhet vid Gränsbevakningsväsendet har ansvarat för förundersökningen av territoriekränkningen.

Raja – pressmeddelande Västra Finlands sjöbevakningssektion