Finska vikens sjöbevakningssektion vecka 16: Antalet passagerare ökar i Helsingfors hamn – flera nya förundersökningar i brottsbekämpningen

26.4.2021 14.43 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 15.06
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets gällande beslut fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningen av gränstrafiken fram till den 25 maj 2021.

Passagerarantalet i Helsingfors hamn ökade

I förgrunden en patrullbil, längre bort personbilar, långtradare och ett kryssningsfartyg.

Tyngdpunkten i sjöbevakningssektionens gränskontrollverksamhet ligger på den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna av gränstrafiken i Helsingfors hamn. Hamnens gränskontrollenhets resurser fick stöd av de övriga enheterna vid Finska vikens sjöbevakningssektion och Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion vecka 16. Dessutom är myndighetssamarbetet bland annat med polisinrättningen i Helsingfors viktigt för att verksamheten ska löpa smidigt.

Vecka 16 reste sammanlagt 14 160 passagerare in i Finland via Helsingfors hamn. Detta är cirka tio procent mer än veckan innan (vecka 15: 12 905). Åtgärderna för beredning och verkställande av avvisningsbeslut sysselsatte fortfarande hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion i stor omfattning. Under vecka 16 avvisades 56 personer i Helsingfors hamn (vecka 15: 60). Den vanligaste orsaken till avvisningarna var ett hot mot folkhälsan samt försök att resa in i Finland för att utföra sådant arbete som inte räknas som arbetsuppgifter som är nödvändiga med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen. Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att personen inte själv kan bestämma om arbetsresan är nödvändig. Enbart ett coronatestintyg, ett intyg över att personen haft corona eller ett coronavaccinationsintyg ger inte en utländsk medborgare rätt till inresa.

Gränsbevakningsmännen från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn 

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade under veckoslutet fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn. Personer som planerar att resa till Finland fick information om de rådande förutsättningarna för inresa i Finland. Dessutom samarbetade gränsbevakningsmännen i Tallinn med rederibolagen som trafikerar rutten mellan Tallinn och Helsingfors. Utifrån informationen som Finska vikens sjöbevakningssektion gav i hamnen i Tallinn vecka 16 avstod 25 personer (vecka 15: 62) från sina resplaner till Finland eller beslutade att flytta fram sin resa till Finland. Verksamheten i Tallinn gör gränskontrollerna smidigare i Helsingfors hamn. Detta gynnar passagerarna, fartygsoperatörerna och gränsbevakningsmyndigheterna.

Gränskontrollverksamheten vid Helsingfors-Vanda flygplats

Passagerartrafik och myndigheter vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Antalet gränskontroller inom trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats ökade med 852 kontroller jämfört med föregående vecka. Under vecka 16 reste 4 553 personer in i Finland från andra Schengenstater via Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 15: 3 701). I trafiken över de yttre gränserna (trafik från andra än Schengenstater till Finland) reste sammanlagt 2 379 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats vecka 16 (vecka 15: 2 579). Vid Helsingfors-Vanda flygplats underkastades sammanlagt 8 765 passagerare gränskontroll vecka 16 (vecka 15: 8 332).
Antalet så kallade fördjupade gränskontroller, som kräver noggrannare utredningsarbete för att utreda om förutsättningarna för inresa i landet uppfylls, och åtgärder inom den administrativa utredningen var fortfarande betydande med beaktande av det låga totala antalet passagerare. Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 25 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 16. Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna var ett försök att komma in i Finland i ett annat syfte än det som anges i statsrådets beslut som trädde i kraft den 27 januari 2021, t.ex. arbetsresor som inte räknas som nödvändiga. Till följd av gränskontrollerna i trafiken över de yttre gränserna nekades 11 personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 16. Tre asylansökningar togs emot.

Handräckning ges fortsättningsvis till hälsovårdsmyndigheterna 

Vid sidan av sina gränskontrolluppgifter stöder Finska vikens sjöbevakningssektion dagligen Helsingfors och Vanda i arrangemangen för obligatoriska hälsokontroller i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Helsingfors och Vanda har begärt handräckning av Finska vikens sjöbevakningssektion för att stödja de obligatoriska hälsokontrollerna som ska verkställas vid gränsövergångsställena i Helsingfors hamn och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Vid gränsövergångsställena vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamn har man skapat en process där de obligatoriska hälsokontrollerna görs före gränskontrollen. Under vecka 16 var gränsbevakningsmännen flera gånger tvungna att samtala med en del av passagerarna för att få dem att gå med på den obligatoriska hälsokontrollen.

Antalet förundersökningar som inleddes inom brottsbekämpningen nästan fördubblades

Vecka 16 inleddes 24 nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion (vecka 15: 13). Brottsbenämningarna var bland annat var grov förfalskning, förfalskning, ordnande av olaglig inresa och riksgränsbrott. I förfalskningsfallen har det framför allt varit fråga om att misstänkta felaktiga coronatestresultat har visats upp vid inresa i Helsingfors hamn. Brottsbekämpningsenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte också sitt arbete för att slutföra tidigare inledda förundersökningar.

Förbered dig på båtsäsongens första sjöresor – säkerställ din utrustning och att båtens teknik fungerar

En patrullbåt förtöjd vid en klippa.

Finska vikens sjöbevakningssektion utförde sammanlagt åtta sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag i havsområdet vecka 16. Söndagen den 25 april informerades sjöbevakningssektionen om en jaktolycka på ön Äljy utanför Kotka. Personen hade fått en rikoschett i högra ögat från ett skott med hagelgevär som avlossats av en annan person som hörde till jaktsällskapet.  En patrull från Aspö sjöbevakningsstation transporterade patienten till Aspö och därifrån flyttade bevakningsflygdivisionens helikopter patienten vidare till Helsingfors. Polisen talade med personerna som deltagit i jakten.

Finska vikens sjöbevakningssektion betonar att det är viktigt att förbereda sig särskilt noggrant inför båtsäsongens första sjöresor. Det är klokt att fästa uppmärksamhet vid att båtens teknik och navigationsutrustning är i skick och att kommunikationsmedlen, till exempel mobiltelefonen, fungerar och är skyddade på ändamålsenligt sätt. Betydelsen av varma kläder framhävs när man färdas med båt på det iskalla havsvattnet. Hamnar man i vattnet hotas man omedelbart av hypotermi utan ändamålsenlig klädsel. De närstående bör informeras om den planerade sjöresan samt rutterna och när du beräknas komma tillbaka. 

Raja – pressmeddelande