Hoppa till innehåll

Finska vikens sjöbevakningssektion vecka 10: Tyngdpunkten i gränskontrollerna fortfarande i Helsingfors hamn – Myndighetssamarbete är viktigt vid bekämpningen av miljöskador i havsområdet

Utgivningsdatum 15.3.2021 17.04 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 16.06
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets gällande beslut fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningen av gränstrafiken fram till den 17 april 2021.

Fortfarande ett betydande antal fortsatta åtgärder inom gränskontrollerna vid gränsövergångsstället i Helsingfors hamn

Rajatarkastaja tarkastamassa autojen matkustajia Länsisataman teltassa.

Tyngdpunkten i Finska vikens sjöbevakningssektions gränskontrollverksamhet ligger fortfarande på den återinförda kontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna av gränstrafiken i Helsingfors hamn. Via Helsingfors hamn reste sammanlagt 10 703 personer in i Finland vecka 10 (vecka 9: 13 129). Som ett resultat av en liten minskning av antalet passagerare som rest in i Finland, kommunikationen om inreseförutsättningarna och informationen som getts i hamnen i Tallinn underlättade stressen något i fråga om avvisningar och fördjupade gränskontroller. Med beaktande av det ringa totala antalet passagerare är antalet fortsatta åtgärder fortfarande stort. Åtgärderna för beredning och verkställande av avvisningsbeslut sysselsatte fortsättningsvis hamnens gränskontrollenhet i stor utsträckning. Under vecka 10 utfördes 185 så kallade fördjupade gränskontroller, som kräver noggrannare undersökningar för att utreda om förutsättningarna för inresa uppfylls (vecka 9: 285). Under vecka 10 avvisades 66 personer i Helsingfors hamn (vecka 9: 98). Den vanligaste orsaken till avvisningarna var ett hot mot folkhälsan samt försök att resa in i Finland för att utföra sådant arbete som inte räknas som arbetsuppgifter som är nödvändiga med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen. Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att personen inte själv kan bestämma om arbetsresan är nödvändig. Enbart ett coronatestintyg, ett intyg över att personen haft corona eller ett coronavaccinationsintyg ger inte en utländsk medborgare rätt till inresa.

Gränsbevakningsmännen från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn

Gränsbevakningsmän från Finska vikens sjöbevakningssektion informerade fortsättningsvis passagerarna i hamnen i Tallinn. Dessutom samarbetade gränsbevakningsmännen i Tallinn med rederibolagen som trafikerar rutten mellan Tallinn och Helsingfors. Verksamheten i Tallinn gjorde gränskontrollerna smidigare i Helsingfors hamn. Utifrån den information som Finska vikens sjöbevakningssektion gav i Tallinn vecka 10 avstod 45 personer som hade för avsikt att resa till Finland från sina resplaner eller beslutade att flytta tidpunkten för sin resa efter att ha fått information om förutsättningarna för inresa i Finland som gäller för närvarande.

Gränskontrollverksamheten vid Helsingfors-Vanda flygplats

Även vid Helsingfors-Vanda flygplats minskade passagerarantalet något jämfört med vecka 9. Under vecka 10 anlände 2 898 personer från andra Schengenstater till Finland via Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 9: 3 272). I trafiken över de yttre gränserna (trafik från andra än Schengenstater till Finland) reste sammanlagt 2 228 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats vecka 10 (vecka 9: 2 472). 

Antalet så kallade fördjupade gränskontroller, som kräver noggrannare utredningsarbete för att utreda om förutsättningarna för inresa i landet uppfylls, och åtgärder inom den administrativa utredningen är fortfarande mycket stort med beaktande av det låga totala antalet passagerare. Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion avvisade sammanlagt 26 personer i trafiken över de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 10. Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna var ett försök att komma in i Finland i ett annat syfte än det som anges i statsrådets beslut som trädde i kraft den 27 januari 2021, t.ex. arbetsresor som inte räknas som nödvändiga. Till följd av gränskontrollerna i trafiken över de yttre gränserna nekades tre personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 10.

Brottsbekämpning är en viktig del av gränssäkerheten

Vecka 10 inleddes sex nya förundersökningar vid Finska vikens sjöbevakningssektion. Brottsbenämningarna var bland annat grovt ordnande av olaglig inresa, förfalskning och riksgränsbrott.

Isarna i havsområdet på Finska viken är farligt svaga

Under vecka 10 utförde Finska vikens sjöbevakningssektion sammanlagt fyra sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag i havsområdet. Den allvarligaste händelsen på havet var en oljeobservation i Sköldvikens hamnområde. Finska vikens sjöbevakningssektion stödde Östra Nylands räddningsverk som ledde åtgärderna för att bekämpa miljöskador i hamnområdet. Dessutom vidtog Finska vikens sjöbevakningssektion provtagningsåtgärder för att trygga utredningen av fallet.

Den hårda vinden förra veckan fick isen att gå sönder och smälta ytterligare i Finska vikens havsområde. Endast vid kusten i den östligaste delen av Finska viken och i havsvikarna i den inre skärgården finns det fortfarande delvis fast is. Sjöbevakningssektionen påminner om att man aldrig kan vara säker på om isen håller i Finska vikens havsområde. Även riktigt nära stränderna finns svag is som inte ens håller att gå på.

Raja – pressmeddelande