Hoppa till innehåll

Europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka skickar gränsförvaltningsenhetertill Finland i december

Utgivningsdatum 1.12.2021 13.25 | Publicerad på svenska 1.12.2021 kl. 13.30
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendet tar emot gränsförvaltningsenheter som bildats av Europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka till Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion 1.12.2021–26.1.2022.

Gränsförvaltningsenheter består av gränsbevakare som hör till ordinarie personalen vid Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex och gränsbevakare från andra medlemsstater.  Dom arbetar med övervakning av terränggränser och vid gränsövergångsställen. Personalen vid den stående styrkan verkar i alla situationer under Gränsbevakningsväsendets ledning och i enlighet med den operativa plan som Finland har godkänt. 

Syftet med operationen som genomförs i Finland är att utveckla Gränsbevakningsväsendets förmåga att ta emot europeiskt stöd för att upprätthålla gränssäkerheten och leda Frontex gemensamma operationer i Finland. Dessutom är målet med operationen att bedöma funktionsförmågan hos den stående styrkans gränsförvaltningsenheter i finländska förhållanden. 

Det nu pågående värdskapet för den stående styrkan i Finland är en del av en planmässig och gradvis utveckling av Gränsbevakningsväsendets beredskap, och har beretts tillsammans med Frontex sedan 2020. Man kom överens om genomförandet med Frontex i maj 2021. Operationen som genomförs i Finland är en del av Frontex mer omfattande gemensamma operation Joint Operation Flexibel Operational Activities Land 2021, som samtidigt pågår i flera medlemsstater.

I Europeiska unionen beslöt man 2019 att inrätta en stående styrka vid europeiska gräns- och kustbevakningen som stöder medlemsstaternas övervakning av de yttre gränserna och återvändande. Styrkan inledde sin verksamhet 2021 och dess styrka utökas till 10 000 personer före 2027. Frontex samordnar gruppens verksamhet. Finland deltar årligen i den stående styrkans verksamhet genom att ställa gränsbevakare till Frontex förfogande. 

Gränsbevakningsväsendet ordnar en introduktionsdag för massmedierna vid Sydöstra Finlands gränsbevakning den 16 december 2021. Inbjudan skickas senare.

Mer information

Staben för Gränsbevakningsväsendet, enheten för internationellt samarbete, överinspektör Pietari Vuorensola (tfn 0295 42 1136)

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, biträdande kommendör överstelöjtnant Jukka Lukkari (tfn 0295 42 2002)

Mediedag:
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, informationssekreterare Enni Matikainen (tfn 0295 42 2061)

Raja – pressmeddelande