Det är inte skäl att misstänka att ett brott har begåtts vid territoriekränkning av ett svenskt fartyg

31.3.2021 13.05
Pressmeddelande

Västra Finlands sjöbevakningssektion har undersökt en misstanke om att ett svenskt statsfartyg som heter Triton eventuellt har gjort sig skyldigt till en territoriekränkning den 27 mars 2021.

Svenska Kustbevakningens fartyg Triton var som djupast cirka 0,2 sjömil in på finskt territorialvatten, uppmätt från territorialhavets yttre gräns. På basis av Västra Finlands sjöbevakningssektions undersökning räknas fartygets rörelser dock som oskadlig genomfart enligt Förenta nationernas havsrättskonvention. Det finns inget skäl att misstänka att ett brott har begåtts och undersökningen har avslutats.

Raja - tiedote