De nya webbsidorna har publicerats – webbplatsen förbättras kontinuerligt

18.12.2020 13.58
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendets webbplats raja.fi har nu förnyats.

Webbplatsen har förnyats med medborgarna och andra användare i tankarna. Avsikten har varit att göra webbplatsen intressant, tydlig och tillgänglig. Arbetet är emellertid ännu inte slutfört utan vi fortsätter att förbättra webbplatsen under nästa år.

Gränsbevakningsväsendet tvingades förnya webbplatsen i mycket snabb takt. Detta berodde på att det gamla systemet hade nått slutet av sin livscykel. Med anledning av den strama tidtabellen finns det förutom huvudinnehållet kanske inte all den information du behöver på webbplatsen. Vi kompletterar dock webbplatsen hela tiden med mer information och utvecklar innehållet så att det bättre tillgodoser olika informationsbehov.

Vår webbplats har skapats ur användarens synvinkel. Därför vill vi också höra hur du vill att vår webbplats ska utvecklas. Länk till blanketten.