Hoppa till innehåll

Anvisningar om gränsöverskridning för passagerare och trafikidkare under fotbolls-EM i S:t Petersburg

Utgivningsdatum 10.6.2021 15.33 | Publicerad på svenska 14.6.2021 kl. 16.00
Pressmeddelande

För att säkerställa hälsosäkerheten fattade statsrådet den 3 juni 2021 ett beslut om att förlänga begränsningarna av gränstrafiken från och med den 7 juni 2021. Begränsningarna gäller fram till 27.6.2021.

I enlighet med statsrådets beslut är gränsövergångsstället i Imatra spärrat för persontrafik och genom beslut av chefen för Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenhet har öppettiderna för gränsövergångsställena i Vaalimaa och Nuijamaa begränsats så att de ovannämnda gränsövergångsställena inte är öppna för persontrafik mellan kl. 21.30 och 07.00 med undantag av nödvändig och brådskande persontrafik. 

I undantag från ovan nämnda ordinarie öppettider hålls gränsövergångsställena i Vaalimaa och Nuijamaa öppna för persontrafik 16.6 kl. 04.00–17.6 kl. 21.30 och 21.6 kl. 07.00–22.6 kl. 21.30.

Gränsbevakningsväsendet föreslår att bussar från Nyland och Egentliga Finland använder gränsövergångsstället i Vaalimaa för gränsövergång och bussar från övriga Finland använder Nuijamaa gränsövergångsställe (även i returtrafiken) för att fördela trafiken så jämnt som möjligt mellan gränsövergångsställena. Dessutom ber Gränsbevakningsväsendet trafikidkare med flera fordon i trafik att beakta graderingen av tidtabellerna så att fordonen inte samtidigt kommer till gränskontrollen. Trafikidkarna ombeds också att på förhand lämna in planerna för restidtabeller (tur-retur) till det gränsövergångsställe via vilket den planerade resan planeras. Genom ovan nämnda åtgärder kan vi undvika trafikstockningar vid gränsövergångsställena och säkerställa säkra och smidiga gränskontroller med beaktande av hälsosäkerheten.

Eventuella kontakter och tilläggsuppgifter om gränsöverskridningar kan riktas till gränsövergångsställena i Vaalimaa och Nuijamaa: 

Vaalimaa gränskontrollstation: [email protected]
Nuijamaa gränskontrollstation: [email protected]

Transitering genom Finland 

Andra än finska medborgare som är bosatta i andra EU- eller Schengenstater och som reser till EM i S:t Petersburg ska beakta att transitering genom Finland under fritidsresor till EM eller tillbaka till hemlandet inte är tillåtet förutom i flygtrafik. 

Hälsoundersökning i samband med inresa

Gränsbevakningsväsendet påminner resenärerna om att beakta och följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar och rekommendationer. Resenärerna ombeds utreda aktuella anvisningar före resan. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för hälsosäkerhetsåtgärderna- och anvisningarna om bl.a. karantäner och coronatester för resenärer som anländer till Finland: Resor och coronaviruspandemin - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL

Passagerarna ska förbereda sig på att det kan ta längre tid än normalt att vidta gränskontroll- och hälsosäkerhetsåtgärder när de anländer till landet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar bestämt att alla personer som kommer till Finland från riskområden via gränsövergångsställena inom sitt verksamhetsområde omedelbart efter inresan ska delta i en hälsoundersökning som ordnas av social- och hälsovårdsdistrikten (Eksote och Kymsote) för att förhindra att den allmänfarliga smittsamma sjukdomen Covid-19 sprids. Bestämmelsen gäller inte barn födda 2008 eller senare och inte heller transport- och logistikpersonal i sina arbetsuppgifter. 

Till den obligatoriska hälsoundersökningen hör lämnande av personuppgifter och kontaktuppgifter enligt 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar samt ett coronavirustest (1:a testet).

Coronavirustest behöver inte tas av personer som

  • kan visa upp ett negativt resultat från ett coronavirustest som tagits högst 72 timmar före inresan (PCR-test) eller 
  • har ett tillförlitligt intyg över en insjuknad Covid-19-infektion (om mindre än sex månader har förflutit från sjukdomen).
  • är födda 2008 eller senare.

För den egna hälsosäkerhetsens skull rekommenderas att man loggar in i Finentry-tjänsten redan före resan och bokar via den en tid för coronatest 72h efter ankomsten till Finland (2:a testet). Tidsbokningen kan göras på förhand via denna länk:  Startsida - Finentry. Ett negativt testresultat från det andra testet förkortar tiden för frivillig karantän (14 dygn > 3 dygn). Undvik kontakt med människor under karantänen.  

Social- och hälsovårdsdistrikten har bett Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion om handräckning för inspektionsuppgifter som gäller dokument. Om dokumenten är bristfälliga hänvisar gränskontrollanterna personen i fråga till hälsorådgivningspunkten.

Eventuella kontakter och ytterligare uppgifter om hälsosäkerhetsåtgärderna:

Eksote (Nuijamaa gränsövergångsställe):    
Virpi Aralinna 044 791 5525 (i första hand)
Kristina Kapulainen 040 6511791

Kymsote (gränsövergångsstället i Vaalimaa):
Tuomas Haltsonen 040 489 8585

Raja – pressmeddelande