Sisäasioiden alalle rahoitusohjelmakaudelle 2021–2027 on ehdotettu perustettavaksi kolme rahastoa:

  • turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (AMF)
  • sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
  • raja- ja viisumirahoitusväline (BMVI) (osa yhdennettyä rajavalvontarahastoa (IBMF), jonka osaksi tulee myös tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline (CCE)

Yhdennetyn rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineellä on komission esityksen mukaan tarkoitus tukea EU:n yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän toimeenpanoa ja EU:n yhteistä viisumipolitiikkaa. Rahaston tuella on tavoitteena edistää laillisia rajanylityksiä, estää laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä tehokkaasti hallinnoida muuttovirtoja.

Sisäisen turvallisuuden rahasto 2014–2020

EU-rahoitusohjelmakaudella 2014–2020 sisäasioiden rahastoja on ollut kaksi:

  • Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF (Internal Security Fund), jonka ulkorajat- ja viisumipolitiikka -rahoitusväline ISF-Borders on ollut Rajavartiolaitokselle tärkeä ulkoinen rahoitusväline. Poliisitoimintaa on rahoitettu ISF-Police rahoitusvälineestä.
  • Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF (Asulym, Migration and Integration Fund)

Suomen osuus sisäisen turvallisuuden rahaston ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä (ISF-B) on noin 64,8 miljoonaa euroa, josta noin 6 miljoonaa on kohdistettu viisumipolitiikkaan ja loput 56 miljoonaa euroa rajavalvontaan. ISF-B -rahoitusvälineestä on rahoitettu mm. maa- ja merirajatekniikan sekä rajatarkastuksiin liittyvien prosessien, laitteiden ja tietojärjestelmien kehittämistä, ajoneuvojen hankintaa, rajaturvallisuuskoulutusta ja yhdysmiestoimintaa.

Rajavartiolaitoksen ISF-rahoitetut hankkeet:

Sisäasioiden rahastoista on säädetty kansallinen laki ja asetus.

Sisäasioiden rahastojen kansallisena vastuuviranomaisena toimii sisäministeriö. Lisätietoja sisäministeriön verkkosivuilta: www.eusa-rahastot.fi.