Перейти к содержимому

Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikkojen henkilöliikenteen aukioloaikojen rajoittaminen alkaa 19.2.2021 klo 00.00

Julkaisuajankohta 17.2.2021 11.08
Tiedote

Terveysturvallisuuden varmistamiseksi valtioneuvosto teki 11.2.2021 päätöksen rajanylitysliikenteen rajoitusten muutoksista. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen aukioloa rajoitetaan 19.2.2021 kello 00.00 alkaen Rajavartiolaitoksen hallintoyksikön päällikön päätöksellä hänen kuultuaan asiassa alueellisia ja paikallisia terveysviranomaisia sekä tarvittaessa muita viranomaisia.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on kuullut muita viranomaisia henkilöliikenteen rajoitusten valmisteluun liittyen, ja asiaa on käsitelty Viipurin alueen rajavaltuutetun kanssa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajan eversti Vesa Blomqvistin 17.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen henkilöliikenteen aukioloaikoja rajoitetaan 19.2.2021 klo 00.00 alkaen.

Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikat eivät ole avoinna henkilöliikenteelle klo 21.30–07.00 välisenä aikana alla olevaa välttämätöntä ja kiireellistä henkilöliikennettä lukuun ottamatta: 

  • Saimaan kanavan vuokra-alueen valtiosopimuksen velvoitteisiin liittyvä huolto- ja talvikunnossapitohenkilöstön liikkuminen 
  • pakottava ja yllättävä työtehtävä, joka ei siedä viivästystä (esim. huomattavien lisävaurioiden tai haitan estämiseksi)
  • kiireellinen sairaankuljetuksen tai muun pelastushenkilöstön työtehtävä
  • muu tapauskohtainen erityisen pakottava, välttämätön ja kiireellinen syy, joka ei siedä viivästystä.

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä.

Raja - tiedote